Prenumerera på Intra!
• Intra är den bästa fortbildningen. Många verksamheter använder texter ur Intra som underlag för förändringsarbete och diskussioner.
• Intra innehåller bra läsning om litteratur, forskning, lagstiftning och goda/dåliga exempel.
• Intra ger dig nyheterna som rör LSS och andra viktiga områden.
• Genom att prenumerera stöder du en kunnig och oberoende röst som kämpar för ett bra stöd till personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du donera?
Du kan stödja Intra och trygga tidskriftens fortsatta existens genom att swisha en valfri summa till
1230075903.

Nyheter

Stacks Image 5945
Ny upplaga av Välkommen!
INTRAs välkommenfolder är till för den som är nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande och integritet. Här finns tips och tankar om hur det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder.

VÄLKOMMEN har använts flitigt som introduktion för nyanställda inom LSS-verksamheterna! Nu i en ny omarbetad upplaga!
(Tryckt i 9 upplagor och 26 000 ex.)
Pris 60 k .
10 ex = 40 kr/ex.

Beställ här!

INTRA NR 3/2019

Stacks Image 3398

Lagom till 2019 års Intradagar kom detta fullmatatade nummer av tidskriften Intra!

Innehåll:
• Ledare: Om administrationens betydelse.
• "Jag valde att checka ut från verkligheten”. Felix Swahn om att växa upp och vara annorlunda.
Arbetslinjen. Kenneth Torstensson undrar varför de som har det svårt i livet ska placeras i de mest meningslösa jobben.
En metod att hitta smärta. Kerstin Hagström-Backe och Kristina Flynner berättar om en metod som gör det möjligt att upptäcka smärta hos personer med flerfunktionsnedsättningar.
Ny webbutbildning. Christine Gustafsson och Sylvia Olsson har arbetat med pedagogiskt förhållnings och arbetssätt (PFA). Nu finns en webbutbildning om detta arbetssätt.
Till minne av Jean Vanier. Linda Vikdahl skriver om en katolsk präst som betytt mycket för personer med intellektuell funktionsnedsättning över hela världen.
Kompetensbrist får allvarliga konsekvenser. FUB:s ordförande, Harald Strand, tycker att det behövs ett statligt kompetens-lyft för LSS-personal!
Sorgkuben – ett enkelt verktyg. Marion Verboom från Holland har skapat ett sätt att konkretisera sorg och förlust.
Är gruppbostäder institutioner? Med utgångspunkt från artikel 19 i FN-konventionen om funktionsrätt undersöker Emil Erdtman bland annat förhållandet mellan gruppbostad och personlig assistans.
Kan lågaffektivt bemötande vara att göra ingenting? Bo Hejlskov Elvén skriver om hur man kan misstolka en metod.
IBIC – en bra modell för dokumentation. AnnBrith Davidson berättar om en metod som kan underlätta för handläggare och LSS-personal.
Den första inkluderingen. Hans Hallerfors berättar om scoutlägren för personer med funktionsnedsättningar på 1960-talen och jämför med dåtidens anstaltsliv.

Habiliteringsersättningen – hela listan! Redaktionen i Malmö har ringt runt och kartlagt hur mycket kommunerna betalar i habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet.
Dessutom:

Psykiatrin behöver mer kunskap , Karl Grunewalds arkiv, Göran Glappkäft har ordet, Omsorgsboken, INUTI nu med textil ateljé.
Omslagets konstnär: Jenny Marcus

Till dig som är förtroendevald

Stacks Image 1059

Förtroendevalda
behöver kunskap!


Vid årsskiftet kom en rad nya ledamöter till
kommunernas fullmäktige och nämnder.
De behöver kunskap!
De behöver veta om bakgrunden till dagens LSS-stöd!
De behöver känna till lagstiftningen och organisationen!
De behöver förstå vad olika begrepp betyder och de behöver veta var de kan få ytterligare information.
Skriften ”Till dig som är förtroendevald” ger viktig och nödvändig information.
Perfekt att sätta i händerna på nyvalda ledamöter!
Bra att använda vid studiedagar!


20 sidor.
Pris 80 kr st.
10 ex = 60 kr per ex.Stacks Image 1196
ERBJUDANDE!
Karl Grunewalds stora historiebok
"Från idiot till medborgare" är Karl Grunewalds stora standardverk om hur personer med utvecklingsstörning levt och blivit behandlade från antiken till nutid. För den som vill veta bakgrunden till dagens LSS-stöd är boken ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker som vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. Inbunden.
Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr). Frakt tillkommer.
Beställ per e-post här.
Stacks Image 926


Omsorgsrevolutionen – en spännande bok av Karl Grunewald

Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstörning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? Hur speglades denna utveckling i debatt och media?
Det här är en ny fantastisk historiebok som Karl Grunewald har sammanställt. I boken finns tidningsklipp, bilder (över 150!) och korta faktatexter som skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet.Boken skickades ut som en jubileumsgåva till alla Intras prenumeranter!

Kan beställas här, pris 200 kr.


VINSTDEBATT!
Om vinstintressena inom LSS

LOV i daglig verksamhet
Minskad valfrihet och dyrare!Nu har vi facit!!
Om vad privatiseringarna betytt för personalens arbetsvillkor.


STORA VINSTER FÖR PRIVATA SÄRSKOLOR!


Att driva privata särskolor eller HVB-hem med undervisning har blivit en mycket lönsam affär för ägarna. Även i små skolor gör ägarna miljonvinster varje år. Vinstmarginaler är för det mesta på över 20 procent!

I Intra nr 2/2017 gjorde Hasse Hedström en ny genomgång av vinstnivåerna hos de mindre vård- och särskolebolagen. Läs den här!


Läs Hasse Hedströms reportage i Intra 2/2015 här!


I Intra nr 2/2014 skrev Hans Hallerfors en kritisk artikel om vinstintressena inom LSS-verksamheterna:

Hur och varför? Intra 2/2014.

I nummer 3/2014 får han svar av vårdbolagens chefer. Läs deras svar och Hans Hallerfors kommentar här!

De privata utförarna har lett utvecklingen. Svar direkt. Intra 3/2014.Vi har också undersökt de kvalitetsmätningar som de privata firmorna (och en del kommunala förvaltningar) gör för att övertyga politiker och allmänhet om sin förträfflighet. Det mesta är båg.

Hur går upphandlingen till? I Stockholm gäller det att hitta de rätta formuleringarna som går hem hos beställarna. Hur det sen blir i verkligheten vet ingen.


Intra fortsätter att granska de privata bolagen!
Prenumerera nu!

Mer om vinster inom LSS:


2013 gjorde Kent Werne, för Intras räkning, en genomgång av vinster och omsättning för de stora privata bolag som tjänar pengar på LSS-verksamheterna.
Läs den här!
Artikeln är en fortsättning på den genomgång av riskkapitalbolagens verksamheter som Kent Werne gjorde 2010.
Läs den här!

Några andra artiklar om vinstintressena inom LSS-verksamheterna.

Stacks Image 868
Den 15 juni 2016 avled Intras grundare och mångårige medarbetare Karl Grunewald.

Karls strävan att förbättra levnadsvillkoren för personer med utvecklingsstörning sträcker sig från mitten av 1900-talet till nu. Mer än någon annan har han satt sin prägel på utvecklingen bort från anstalter och övergrepp till samhällelig solidaritet, mänskliga rättigheter och ett liv som andra i gemenskap med andra. Eller som någon har uttryckt det:

Hans storhet ligger i att han omvandlade visionen om alla människors lika värde till ett operativt mål.

Därför gjorde vi ett utökat Intranummer om Karl Grunewalds gärning. Vi publicerade flera viktiga artiklar som han skrivit, vi analyserade den utveckling som han varit en så stor och pådrivande del av och flera personer delade med sig av sina minnen och tankar.
Minnesnumret kan beställas från e-post. Pris 100 kr.
Stacks Image 613
Daglig verksamhet
– vad är egentligen det?
Daglig verksamhet har förändrats från dagcenterverksamhet för ca 7 000 personer på 1980-talet till en sjudande, mångfacetterad verksamhet för ca 35 000 personer idag. En del vill ha mer inriktning på arbetslivet, andra vill satsa på hantverk och meningsfulla sysselsättningar. Och några vill spela teater! Hur ska vi ha det egentligen?
Skriften har 48 sidor. Den har framställts i samarbete med Kommunal.


Pris per ex 160 kr. 10 ex: 140 kr.


Beställ här!


Gruppbostaden

En ny 52-sidig skrift om bostad med särskild service enligt LSS. Här finns texter som avhandlar det mesta som berör gruppbostäder. Hur man startar, när man flyttar in, samarbetat med anhöriga, personalens makt, gemensamhetsutrymmet, maten och de rättsliga texter som reglerar gruppbostadens utformning.
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
Stacks Image 1157
Stacks Image 1089

ALLT OM LSS!

Här finns hela LSS med de nya lagtexterna och kommentarer! Dessutom alla andra viktiga lagtexter: Förordningen till LSS, Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Lag om registerkontroll, Förordning om belastningsregister, Förvaltningslagen. Dessutom viktiga domar och förklarande texter.
Ett redskap för alla som är engagerade i stödet till personer med funktionshinder! 72 sidor nödvändig text!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
Nu finns Intra på Facebook!

Gilla Intra på Facebook - klicka här!
Stacks Image 913
GOD MAN
- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med anhöriga och personal.

En 28-sidig skrift som vänder sig till alla som behöver veta vilka uppgifter den gode mannen har. Här finns en genomgång av olika begrepp. Dessutom om ekonomi, samarbete med personal och anhöriga, om tingsrättens, överförmyndarens och länsstyrelsens uppgifter. Dessutom fyllig information om vilka lagar och bestämmelser som reglerar LSS-verksamheterna. Samt en kort historik. En nödvändig skrift för dig som vill veta mer om godmanskapet!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 479
Från idiot till medborgare 1 och 2

Kompetensfonden/CARPE i Stockholm har gjort två DVD-filmer som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Filmerna heter ”Från idiot till medborgare 1 och 2”. Perfekt att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst.

Läs mer och se trailer här!

Pris: 200 kr/st. Pris för båda: 350kr.
Stacks Image 524
Stacks Image 527
Under 1900-talet har över 100 000 personer levt hela eller en del av sitt liv på torftiga anstalter för utvecklingsstörda. “Från idiot till medborgare 1” skildrar hur omsorgen om personer med intellektuella funktionshinder utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Läs mer här!

Dokumentärfilmen Från idiot till medborgare 2 finns nu att beställa! I den skildras de stora förändringar som skett efter institutionernas avveckling. Hur blev det nya livet med egen bostad och personalstöd? Hur tänkte de som planerade för framtiden och varifrån kom deras idéer?
Svåra frågor 1

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Är personer med utvecklingsstörning mer spontana och glada än andra? • Vad gör vi med alla svåra känslor? • Hur nära kan man stå? • Hur gör man när någon inte förstår sitt eget bästa? • Hur skapar vi tillit? • Hur stöder vi bäst när en anhörig eller nära vän har dött? • Hur förhåller vi oss till övervikt? • Vad är professionalitet? • Hur ska inflytandet se ut? • Hur ska vi få ett bra samarbete mellan anhöriga och personal? • Vad är etik?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 847
Stacks Image 943
Svåra frågor 2

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Kan man storkna av för mycket godhet? • För vems skull är du på jobbet? • Hur mycket ska man ingripa? • Vad är viktigast, det som är annorlunda eller det vi har gemensamt? • Är det rätt att låtsas? • Ska man äta ensam eller tillsammans? • Är vi blinda för vissa övergrepp? • Kan man ha sex i gruppbostaden? • Vad bestämmer en god man? • Vad vill anhöriga att personalen ska känna till? • Varför beter sig Arne så konstigt när vi ska äta?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Omsorg i förändring
En vänbok till Karl Grunewald

En kunskapshöjande och debattglad bok tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. Över 20 författare ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss.

Vi har ställt samman en bok som vi tror att Karl och alla andra som lever eller arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och nytta av!

Författare: Mårten Söder, Pernilla Glaser, Hans Hallerfors, Majgull Axelsson, Ingrid Liljeroth, Birgit Kirkebæk, Ture Jönsson, Kerstin Vinterhed, Olov Andersson, Karin Barron, Ingemar Emanuelsson, Bo Anders Friberg, Magnus Tideman, Elaine Johansson, Thomas Barow, Agneta Kanold, Barbro Hietala Nordlund, Jerrry Rosenqvist, Barbro Lewin, Owe Røren, Peter Brusén, Ove Mallander och Föreningen Tian.

Intra, 2011, 278 sidor.

Pris 150 kr.
OBS! Begränsad upplaga!
Stacks Image 1024
Stacks Image 1221
Lust att läsa?

Att sitta ner tillsammans och läsa är ett perfekt komplement till chatt-sidor på internet och TV-tittande. Samtal och gemenskap uppstår, frågor rätas ut. Gemensamma upplevelser av spänning och glädje kan betyda allt!

Intra vill inspirera personal och andra engegerade inom stödet till personer med intellektuella funktionshinder. Därför har vi gjort en 16-sidig bilaga till Intra nr 2/08 (kommer ut i juni) med tips och ideer om hur man arbetar med lättläst litteratur. Läs mer här!

OBS! OBS! Finns nu i särtryck!

Pris 50 kr st.

INTRA NR 2/2019

Stacks Image 3230

Intra nr 2/2019 kommer till prenumeranterna vecka 22.
Se till så att du också får den i brevlådan!

Prenumerera nu!


Framtiden är redan här!

Det finns all anledning att oroa sig för utvecklingen framöver. Klimatkrisen kommer att utsätta vårt samhälle för stora påfrestningar. Den ekonomiska krisen lurar runt hörnet. Vad kommer dessa förändringar att innebära för dem som, mer än andra, är beroende av samhällets stöd? I Intra nr 2/2019 frågar vi oss hur stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att se ut år 2030. Vi undersöker hur stor beredskapen är och vi intervjuar forskare, anhöriga och anställda om hur de ser på framtiden.
Innehåll:

Sverige år 2030?
Låg krisberedskap. De flesta LSS-verksamheter har ingen planering för kriser.
Om det blir värmebölja i sommar. Hur kan du skydda dig och andra mot extrem värme?
Oskars framtid. Lina Hjort är orolig för sin brors framtid.
Är inkluderingens era över? Magnus Tideman är oroad över institutionernas återkomst, men ser också hoppfulla tecken i tiden.
SKL om beredskapen. Alla i verksamheten måste veta vem som har ansvar, säger Ulrika Lifvakt på SKL.
En tudelad välfärd. Om vi fortsätter privatisera kommer det att leda till en ojämlik välfärd, menar John Lapidus.
Vägskälet. Nu kan vi välja om framtidens metoder ska handla om lydnad eller stöd till autonomi, säger Bo Hejskov Elvén.
Gretas framtid. Jörgen Stahle funderar över hur hans dotters framtid kommer att se ut. 
Brukarmakten är viktigast.Cia Bergström, enhetschef i Stockholm, har ett klart mål med sitt arbete.
Dåligt stöd för IT-användare. Camilla Ramsten har skrivit en avhandling om IT-användningen i grupp- och servicebostäder.
Ett rätt utformat IT-stöd kan betyda mycket. Kerstin Gatu slår ett slag för bättre IT-användning inom LSS-verksamheterna.
Varför jag vill få höra samma sak flera gånger.Felix Swahn berättar om hur det känns när det blir för mycket.
Stödet till vuxna med grav intellektuell funktionsnedsättning. Lena Talman vill att vi ska bli bättre på att skapa meningsfull delaktighet.
Och mycket mer.
INTRA NR 1/2019

Stacks Image 3105


Intra nr 1/2019, Innehåll:

•Helena Harrysson ställer angelägna frågor om vår syn på svaghet, sjukdomar och funktionsnedsättning.
•Tre LSS-handläggare i Lidköping beskriver sitt arbete och vi berättar om
• Jenny som blev utbränd på sitt arbete.

• Vad innebär LSS-utredningens förslag? En genomgång.
• Mycket bullbak i särskolans hemkunskap. Albina Granberg som har undersökt hemkunskapsundervisningen i särskolan.
• Appen Matglad har laddats ner 200 000 gånger, berättar Margareta Frost-Johansson.
• Liten etikettskola för dig som arbetar i någon annans hem.
• LOV i daglig verksamhet innebär minskad valfrihet och ökade kostnader.
• Ôje Umb-Carlsson har undersökt hur levnadsförhållandena förändrats för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
• Kerstin Gatu berättar hur man kan använda mikrofonen i Google Chrome.
• Kristina Nilsson och Kristina Andersson skriver om arbete med barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning.
• Vi intervjuar också författarna.

• Antalet arbetsskadeanmälningar som beror på hot och våld i LSS-boenden har ökat.
• Karl Grunewalds historia.
• Omslagets konstnär, Lola Andersson, Robertsfors.

INTRA NR 4/2018

Stacks Image 910

I Intra nr 4/2018

Nu är den här!


Intra nr 4/2018 bjuder på massor av intressant läsning:
• Enhetscheferna är nyckelpersoner när det gäller bra stöd till personer med funktionsnedsättning.
• Utbildad och kompetent personal, ett tydligt uppdrag och ett nära ledarskap är det som kännetecknar bra verksamheter enligt IVO.
• Verklig kvalitet kan inte "säkras", säger Jonna Bornemark.
• Hans Hallerfors om arbete med rädslor.
• AnnBrith Davidson om de nya yrkesbeteckningarna.
• Kan daglig verksamhet vara olaglig konkurrens?
• Hur förbättrar vi hälsan och hälsovården för personer med intellektuell funktionsnedsättning?
• Kia Mundebo skriver om vad som händer efter pensioneringen.
Och mycket mer!!!

PRENUMERERA NU
Så kommer den i brevlådan!

INTRA NR 3/2018

Stacks Image 410

Intra 3/2018
Innehåll


Självbestämmande och mänskliga rättigheter
Emil Erdtman, Nina Larsson och Elisabeth Lauritzen, har i en studie undersökt hinder och möjligheter för självständighet för personer med funktionsnedsättningar.
Vi intervjuar Emil Erdtman som tycker att vi måste börja använda de fina orden om mänskliga rättigheter i arbetet.

Ny handbok för gruppbostäder
Socialstyrelsen har förnyat sin handbok för bostad med särskild service för vuxna.

Krokom efter skandalen
För ett år sedan avslöjades omfattande fusk med arbetstiderna i gruppbostäder i Krokom. Vad har hänt sedan dess?

Efter värmeböljan
Hur ser katastrofberedskapen ut i gruppbostäderna? Vi besöker en gruppbostad i 
Norsborg där man fick ändra mycket när värmeböljan kom.
Personer med funktionsnedsättning är extra utsatta vid hög värme, säger Joacim Rocklöv.

Daglig verksamhet
Östersund var tidigt ute med att hitta nya former för Daglig Verksamhet. 
Många kommuner ansökte inte om extra habiliteringsersättning. Varför?
Försäkringskassan tvingar personer i daglig verksamhet att gå på socialbidrag.

Digitalt utanförskap
Sverige är snabbast i världen på att digitalisera penninghanteringen. Vad betyder det för personer med kognitiv funktionsnedsättning? Och hur påverkas penninghanteringen i gruppbostäder av den ökade digitaliseringen?

Bilder som stöd
Det är inte ok att personer som behöver bildstöd inte får det, skriver Kerstin Gatu.

Internutbildning ger mest!
Christine Gustafsson och Sylvia Olsson har undersökt vilken utbildning personal i LSS-verksamheter behöver. De slår också ett slag för PFA (Pedagogiskt Förhållnings- och Arbetssätt).

Har vi en inkluderande skola?
Cecilia Olsson recenserar en avhandling av Elaine Kotte om Inkluderande undervisning.

Vad kan vi lära oss av överdödligheten på Vipeholm
Under åren 1941–1943 dog 173 patienter på Vipeholm av undernäring. Mårten Söder manar till försiktighet när man ska tolka dessa händelser. Thomas Kanger menar i sitt svar att fakta talar för sig.

Årets Intrapristagare Lotta Löfgren-Mårtenson
Konstskolan Linnea får nystart.
Omslagets konstnär.


INTRA NR 2/2018

Stacks Image 1215
Innehåll
-----
De mörka åren
1930- och 1940- talen kännetecknas av stegrande arvsbiologiska ambitioner. Man ville skapa ett nytt samhälle och där hade ” psykiskt undermåliga individer” ingen plats. En inställning som fick stor inverkan på samhällets syn på personer med intellektuell funktionsnedsättning.
Vad hände på Vipeholmsanstalten?
Eutanasi?
Thomas Kanger går igenom dödsfallen på Vipeholm 1941–1943.
Massmorden i Tyskland
Haggården var en dödsanstalt
Ingrid Hedström om en anstalt där många barn dog under 30-talet.
-------
I Gävle finns riktig valfrihet
Daglig verksamhet i Gävle erbjuder många möjligheter.
Vad är arbete och vad är daglig verksamhet?
En filosofisk betraktelse av Kenneth Thorstensson.
Har Riksrevisionens rapport väckt regeringen?
Äntligen verkar det som att regeringen tar bristerna i godmanssystemet på allvar!
Utvecklingsstörning och åldrande
Nu finns det inga ursäkter längre för att inte skaffa sig de kunskaper som behövs, säger Kia Mundebo sam varit med och tagit fram ett studiematerial.
Utanför systemet
Renee Luthra har forskat om den stora grupp ungdomar som varken studerar, arbetar eller har daglig verksamhet.
Att granska varandra med ömsint kritiska ögon
Kvaliteten i LSS-stödet avgörs av hur bra vi är på att granska vårt eget och andras arbetssätt, skriver Lena Söderman och Mårten Nordlund.
Vi måste bort från de tidsbegränsade besluten
Tidsbegränsade beslut skapar stor rättsosäkerhet, säger Therese Bäckman.
Vem bestämmer om medicinering i gruppbostad?
Harald Strand ställer en fråga som inte är så lätt att svara på.
Att ha en sällsynt diagnos 
Många med sällsynta diagnoser tvingas till massor av vårdkontakter. Många äldre har diagnoser som aldrig upptäckts. Det säger Malin Gärde och Beata Ferenecz.  
Dessutom: Flest har daglig verksamhet, LSS-utredningens nya direktiv, Socialtjänstutredningens betänkande, Dyrt med LOV, Prioriteringar i hälso- och sjukvård, Gamla synsätt och nya, Föräldrar med funktionsnedsättning mm.

INTRA NR 1/2018
INNEHÅLL:
Utmaningar i arbetet med stöd och service enligt LSS
Petra Björne skriver om det svåra: att våga vara människa tillsammans med en annan människa.
Tema Kognitivt Stöd – Vad är Cromecast?
Kerstin Gatu fortsätter att ge tips om hur man använder smart teknik som begåvningsstödjande hjälpmedel.
Hur blev privatiseringarna för personalen? 
Torbjörn Dalin har utrett konsekvenserna för de anställda av privatiseringarna.
Barnen på Ekeliden
Kerstin Jonsson har letat i arkiven efter spår från ett av våra största barnvårdhem.
Chefernas kompetens halkar efter
När kraven på personalens kompetens höjs måste cheferna hänga med, skriver Susanne Rydéhn 
Funkibator i Växjö
En rörig, kreativ och inspirerande verksamhet.
Övergrepp, våld, sexuella trakasserier
Denise Malmberg om övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar.
Relationer och Sex (RoS) i Örebro
Samtalsgrupper är ett bra sätt att lära sig om sex och känslor.
Kriminella med utvecklingsstörning i Norge och Danmark
Søren Holst och Erik Søndenaaa om lagstiftning och straff i våra grannländer.
Varför finns ingen sluten stödenhet inom kriminalvården i Sverige?
Risk för sämre tandhälsa
Vuxna med intellektuell funktionsnedsättning har sämre tandhälsa än andra, säger Gunilla Klingberg.
Dessutom
INUTI åter på Vårsalongen!, Bilder berättar, Prioriteringsutredningen, Tandvård till funktionshindrade, L(E)SS PÅ LSS, Solåkrabyn, Omslagets konstnär mm.
INTRA NR 4/2017
INNEHÅLL:

• Hur har det gått med arbetskläderna?
Att använda uniformer i LSS-verksamhet.
Det finns inga generella krav på arbetskläder, säger Socialstyrelsen.
• Gruppbostaden, en populär men hotad bostadsform.
• Brukarombudsmannen, Ann-Katrin Hegvold, i Botkyrka ser sig själv som en länk mellan brukare, personal och kommunen.
• Kommer LSS att stärkas eller försvagas? Monica Larsson om en lag som är ifrågasatt.
• Funka Olika-podden. Om en podd med samtal om och kring personer med funktionsnedsättningar.
• Tema Kognitivt stöd. Nätet som en trygg och säker plats. Kerstin Gatu fortsätter att ge goda råd till nätanvändare.
• Det behövs bättre kunskap om AKK. I Umeå har man utbildat personalen i hur man ger att bra kognitivt stöd.
Allt fler tjänster inom LSS omvandlas till Stödassistenter och Stödpedagoger.
• Hur ska vi få kompetent personal?
• Konsumentguide. Allt du behöver veta om hur man kan stå på sig mot påstridiga försäljare.
• Nya Grepp och Övergrepp. Ulla Tideströms diktsamling betydde mycket för att förändra stödet till personer med intellektuell funktionsnedsättning..
• Tillsyn, lagstiftning och kompetensutveckling. Peter Brusén och Karl Leczinsky samtalar om Karl Grunewalds betydelse.
• Skolan behöver bli normkritisk. Cecilia Olsson om en ny antologi från SPSM.
• Åsa Regnér backade från tuffa linjen.
• Dramakällan om teater.
• Ateljen i Hudiksvall och omslagets konstnär.
mm.


INTRA NR 3/2017

Innehåll:
• Det behövs nya regler för god man! Therése Fridström Montoya skriver.
• ”Personalen famlar i blindo”. Frågor om sex och samliv.
• Behoven styr på Forum Skill där många är välkomna. Reportage.
• Bra att veta om intellektuell funktionsnedsättning. Grundläggande kunskaper!

• LSS-utredningen har hamnat snett, skriver Thomas Jansson.
Minskad stress med mindfullness
Stirrbara kroppar. Kamilla Peuravaara skriver om hur det är att möta blickar.
• Hälsa – en mänsklig rättighet. Om ett bra projekt i Göteborg.
• Nu lever jag mitt drömliv. Om föräldraskap och funktionshinder.
Film som kognitivt stöd. Kerstin Gatu viill att vi ska filma mer.
Dessutom
Gunilla Malmborg är ny LSS-utredare,,utsatta familjer, ny nationell plan för funktionshinderpolitiken, pengar till habiliteringsersättningen, Konstprojekt om Karl Grunewald mm.

Rättelse! I Intra nr 2/2017 finns en artikel av Hasse Hedström om vinstnivåerna inom vård- och skolbolagen. Där har det insmugit sig ett fel. I tabellen "14 vinstrika särskolor och skolor med särskilt stöd" finns Labanskolan i Uppsala med en vinstmarginal på 12 % medtagen. Kommentaren till Labanskolan är felaktig. Den ska vara: "Från starten till i dag har i medeltal omkring 15 elever i särskolan genererat en sammanlagd vinst på 40 miljoner till ägaren."
INTRA NR 2/2017
Innehåll:
• Personer med autism har tio gånger högre självmordsrisk än övriga befolkningen, berättar Tatja Hirvikoski.
• Lex Sarah – från rättighet till skyldighet. Inger Kjellberg har sett en förskjutning i synen på lex Sarah.
• Dålig start för välkommen utredning. Jesper Symreng, förbundsjurist på FUB, tycker till om LSS-utredningen. 
• Fakta om LSS-utredningen.
• Slå vakt om de goda stunderna! Malin Broberg har forskat i hur funktionsnedsättning hos barn påverkar livssituationen för familjerna.
• ”Det var något med hans röst”. Kristina Colliander berättar om sina erfarenheter som faster till ett barn med flerfunktionsnedsättning.
• Stora vinster för vårdbolagen. Det är ofta mycket lönsamt att driva boenden och skolor för personer med funktionsnedsättningar, skriver Hasse Hedström.
• Frigörande teknik. Anders Bond skriver om hur tekniken kan frigöra personer 
med funktionsnedsättningar.
Dessutom:     
• Margareta Winberg utreder Socialtjänstlagen.
• Majgull Axelssons nya bok.
• Socialstyrelsens lägesrapport.
• Christina Renlund.
• Strid om personalens villkor i Kristianstad.
• Tydliggörande pedagogik.
• Ingen kompetenshöjning för LSS-personal.
• Omslagets konstnär.

INTRA NR 1/2017
Innehåll:
• Kommunikationssatsning i Luleå
• Inte säkert att du får kognitiva hjälpmedel

Självbestämmande i gruppbostäder
• Bra stöd i Botkyrka

• LSS-anställdas löner halkar efter
• Teater på allvar
• Extrem utsatthet i Malawi
• Särvux måste verklighetsanpassa lärandet
• INUTI åter på vårsalongen!
• Varning för inhumana KBT-metoder!

Dessutom:
Inlåsta barn på Island,
Riksrevisionen granskar gode män,
Många rubriker om Frösunda,
Så är det – LSS i praktiken,
Om husdjur i gruppbostad,
Bengt Lindqvst,
Intra tar nya tag,
Omslagets konstnär,
Imega i Borlänge,
Klartext.


Intradagarna 2016

2016 års Intradagar tog upp en rad angelägna ämnen, som kommunikation, hjälpmedel, unga kvinnor i särskola, god man, pappor med utvecklingsstörning, servicenivå hos barn med lindrig utvecklingsstörning,
Teater Blanca, brukarinflytande, hur många får arbete efter gymnasiesärskola?, rasbiologiska institutet och vår historia, LSS innebörd och den nya LSS-utredningen.
Föreläsare: Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena Olsson, Iren Åhlund, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson, Malin Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén, Harald Strand. Moderator Kristina Szönyi.
Dagarna avslutades med att Désirée Pethrus, regeringens LSS-utredare, berättade om sitt uppdrag. En panel bestående av Harald Strand, Agneta Söder och Magnus Tideman ställde frågor och diskuterade framtidens LSS.
Stacks Image 764

2016 års Intrapris gick till MoomsteaternI Anna Gustafsson. producent på teatern, tog emot priset. Skådespelarna skickade med en videohälsning och tackade.


Efter första dagen anordnades en minnesstund för Karl Grunewald. Karl Leczinsky höll i minnesstunden, talade gjorde Thomas Jansson, Bengt Westerberg, Roger Blomqvist, Hans Hallerfors, Elaine Johansson, Conny Bergqvist, Agneta Hellström och Tuva Lund. En hälsning framfördes från Olov Andersson. För musiken stod Torbjörn Söderquist, Bernt Malmros, Kristine West, Ulrika Westerberg och Love Grunewald (bilden).
Stacks Image 639

Så här såg det allra första numret av Intra ut!

2015 var Intras 25:e år!
2015 blev ett minnesrikt år för Intra.
Vi fyllde 25 år!
Det firade vi genom att skicka ut "Omsorgsrevolutionen" (se nedan) till alla våra prenumeranter.

Vi vill också gärna att du som levt med Intra skriver och berättar vad du tycker om vår tidskrift. Vad du gillar och vad du tycker att vi kan bli bättre på.

Vi hoppas också att du följer med oss även under 2016!

Även Intradagarna jubilerade 2015. Det var det 10:e året som vi genomförde dessa uppskattade dagar!

PS. Tidskriften Intra är en fri och obunden tidskrift som ges ut av en ideell stiftelse. Eftersom tidningens intäkter till 90% kommer från prenumerationer är vi inte beroende av någon annan än våra prenumeranter. Vi kan vara kritiska mot vårdbolagen, mot kommuner och statsmakter när det behövs. Den enda vi värnar är våra prenumereranter. Du ska känna att den här tidningen är till för dig som arbetar eller lever med personer som har intellektuell funktionsnedsättning. Den är ditt redskap till förståelse och insikt.

Intras arkiv

Du hittar tidigare nummer av INTRA i vårt ARKIV! Där finns också mängder med artiklar, boktips och information om våra fantastiska konstnärer.

Site logo
© 2012 Intra Kontakta oss!