Stacks Image 727
LSS framtid på Intradagarna
Magnus Tideman, professor i handikappvetenskap, deltar i panelen som ska diskutera LSS framtid på Intradagarna.
I panelen deltar också: Harald Strand, FUB.
Ulla Adolfsson, Autism och Aspergerförbundet.
Bengt Eliasson (L), funktionshinderpolitisk talesperson för Liberalerna.
Kristina Nilsson (S), vice ordförande i socialutskottet.
Dags att anmäla sig!


Bo Hejlskov Elvén
föreläser på årets Intradagar

”Arbetet på LSS-fältet måste avspegla lagens avsikt: att öka autonomi och upplevd självständighet hos personer med särskilda behov. Det innebär att arbetet inte får fokusera på lydnad. Som ny personal i fältet måste man igenom en synvända, som kan vara lättare eller svårare beroende på ens egen personlighet och den kultur man möter. Min föreläsning kommer att handla om vad synvändan är och hur man som ledning kan stödja den.”
Det säger Bo Hejlskov Elvén som kommer att föreläsa på årets Intradagar. Läs hår vad han skriver om missuppfattningen att lågaffektivt bemötande innebär att man inte ska göra någonting.Stacks Image 3252
AnnBrith Davidson
föreläser på årets Intradagar
AnnBrith Davidson har arbetat med personalkompetens i nästan hela sitt yrkesliv. Från att ha varit chef på olika nivåer i olika kommuner, jobbar hon sedan ett år tillbaka som utvecklingsledare för funktionshinderområdet i Göteborgs stad.. Läs vad hon skriver om de nya yrkestitlarna Stödpedagog och Stödassistent här!

Dags att anmäla sig!
Stacks Image 3220
Jonna Bornemark
föreläser på årets Intradagar
Våra jobb handlar alltför mycket om att mäta, dokumentera, uppnå mål – och mängder av administration, enligt filosofen Jonna Bornemark. Hon föreläser på årets Intradagar. Läs vår intervju med henne här!

Dags att anmäla sig!
Stacks Image 3157
Stacks Image 3124
Conny Bergqvist
2019 års Intrapristagare
Stiftelsen Intra har beslutat tilldela
2019 års Intrapris till


Conny Bergqvist

Motivering: Som 3-åring blev Conny Bergqvist bortlämnad till ett barnhem. Han växte upp på olika institutioner med allt vad det innebär av förtryck och bristande omvårdnad. Med ilska och envishet lyckades han trots detta, omvandla sina erfarenheter till en stark kraft och ett långvarigt engagemang för rättigheter till personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under många år var han deras kanske starkaste och ihärdigaste företrädare. 2003 anställdes han som ombudsman på Riksförbundet FUB och senare som Klippan-informatör. Han har rest land och rike runt och föreläst, nu senast om åldrandet. I elva år inledde han Intradagarna och gav dessa kunskapsdagar den nödvändiga inriktningen. Men framför allt har han vänt sig till de personer som själva har en intellektuell funktionsnedsättning. De har fått mod och kraft genom att lyssna på Conny Bergqvist för han har vetat vad han pratar om. 

Intrapriset är i år på 15 000 kr och delas ut på årets Intradagar den 24/9.

PROGRAMMET TILL 2019 ÅRS INTRADAGAR
23–24 SEPTEMBER ÄR KLART:

Stacks Image 3064
Stacks Image 3071
Stacks Image 641
2018 års Intradagar blev en mäktig manifestation över den forskning och det utvecklingsarbete som pågår på många håll i landet. Cirka 300 åhörare lyssnade på intressanta föredrag och besökte den fullspäckade utställningshallen. Här kan du ladda ner Specialintra 2018 - den tidskrift som görs speciellt till Intradagarna.
Tack alla ni som medverkade!
Stacks Image 663
LSS-utredningens huvudsekreterare Anders Viklund deltog på Intradagarna och sa bland annat att utredningen kommer att förespråka ett sammanhållet huvudmannaskap för personligt assistans. Här tillsammans med Intradagarnas moderator Elisabeth Langran.
Stacks Image 567

Lotta Löfgren Mårtenson 2018 års Intrapristagare!

2017 års Intradagar blev fantastiskt lyckade. Som vanligt fullsatt! Här kan du ladda ner Specialintra 2017 - den tidskrift som görs speciellt till Intradagarna.
Stacks Image 1376
Christina Renlund
2017 års Intrapristagare
Stiftelsen Intra har beslutat tilldela
2017 års Intrapris till

Christina Renlund

Motivering: Efter 30 år som psykolog, främst inom barnhabiliteringen, började Christina Renlund sammanfatta sina kunskaper och erfarenheter. I en rad böcker och otaliga föredrag har hon visat oss hur vi kan hjälpa barn med funktionsnedsättning att berätta. Hon har byggt kunskap utifrån från det barn, syskon och anhöriga själva säger och hon har idogt pekat på barns behov av att förstå och bli lyssnade till. Christina har lärt tusentals professionella och föräldrar att bli bättre på att prata med barn.

Intrapriset är som tidigare år 25 000 kr. Det delas ut på årets Intradagar den 26 september.

Intradagarna 2016

2016 års Intradagar tog upp en rad angelägna ämnen, som kommunikation, hjälpmedel, unga kvinnor i särskola, god man, pappor med utvecklingsstörning, servicenivå hos barn med lindrig utvecklingsstörning,
Teater Blanca, brukarinflytande, hur många får arbete efter gymnasiesärskola?, rasbiologiska institutet och vår historia, LSS innebörd och den nya LSS-utredningen.
Föreläsare: Kerstin Gatu, Kamilla Peuravaara, Gunilla Thunberg, Conny Bergqvist, Therése Fridström Montoya, Mats Granlund, Lena Olsson, Iren Åhlund, Alfa-gruppen, Teater Blanca, Hans Nilsson, Malin Holmén, Jessica Arvidsson, Maja Hagerman, Mats Ahlsén, Harald Strand. Moderator Kristina Szönyi.
Dagarna avslutades med att Désirée Pethrus, regeringens LSS-utredare, berättade om sitt uppdrag. En panel bestående av Harald Strand, Agneta Söder och Magnus Tideman ställde frågor och diskuterade framtidens LSS.
Stacks Image 1366

2016 års Intrapris gick till MoomsteaternI Anna Gustafsson. producent på teatern, tog emot priset. Skådespelarna skickade med en videohälsning och tackade.


Efter första dagen anordnades en minnesstund för Karl Grunewald. Karl Leczinsky höll i minnesstunden, talade gjorde Thomas Jansson, Bengt Westerberg, Roger Blomqvist, Hans Hallerfors, Elaine Johansson, Conny Bergqvist, Agneta Hellström och Tuva Lund. En hälsning framfördes från Olov Andersson. För musiken stod Torbjörn Söderquist, Bernt Malmros, Kristine West, Ulrika Westerberg och Love Grunewald (bilden).
Stacks Image 752
Stacks Image 1318
Stacks Image 1320
Stacks Image 854
Stacks Image 605

INTRAPRISET 2014 TILL ANNA STRAND

Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokusbeslöt att Intrapriset 2014 skulle gå till Anna Strand.
Motivering:
Efter att ha tröttnat på att ständigt bli överkörda och omyndigförklarade startade några personer i Göteborg föreningen Grunden för femton år sedan. Man ville slippa beroendet av oförstående kommunala beslutsfattare och av föräldraorganisationen. Bara personer med intellektuella funktionshinder kunde bli medlemmar. En av pionjärerna var Anna Strand. Idag är Grunden en riksorganisation med 18 lokalföreningar och man stödjer och arbetar med systerorganisationer i bland annat Chile, Peru och Japan. Grunden är en del av People First International, en organisation för ”Empowerment” och ”Self Advocacy”, där Anna Strand har haft stort inflytande. Anna Strand har betytt mycket för att, med kraft och framåtanda, forma föreningen Grunden till att bli ett redskap för inflytande och egenmakt.

Intrapriset är på 25 000 kr och delades ut på Intradagarna 2014 den 23/9.
Stacks Image 904

Intrapriset 2013 till Elaine Johansson

Stiftelsen Utvecklingsstörda i Fokus beslöt att Intrapriset 2013 skulle gå till Elaine Johansson.
Ur motiveringen:
"1970 fick Elaine Johansson en dotter, Pia, med svåra funktionsnedsättningar. Under åren har hon omvandlat sina erfarenheter som mamma till ett kraftfullt, idérikt och omfattande arbete till stöd för personer med funktionsnedsättningar.
...
Elaine Johansson har, i skrift och i tal, aktivt engagerat sig i en rad olika frågor som berör personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Därigenom har hon bidragit till, nationellt och internationellt, att skapa en bättre värld för oss alla."
Intrapriset är på 25 000 kr och delades ut på Intradagarna 2013 den 24/9.
Stacks Image 1052

Vid Intradagarna 2012 delades det första Intrapriset ut. Priset gick till Peter Brusén. Ur motiveringen: Peter Brusén har betytt mycket för att utveckla samhällets stöd till personer med funktionshinder. Alltifrån arbetet som psykolog på Salberga sjukhus för sinnesslöa med asocialitet, till åren på Socialstyrelsen, har han varit en kraftfull och kunnig försvarare av allas människovärde.

INTRADAGARNA HAR PÅ NIO ÅR BLIVIT DEN VIKTIGASTE MÖTESPLATSEN FÖR ALLA SOM ÄR ENGAGERADE I STÖDET TILL PERSONER MED INTELLEKTUELLA FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR
Till Intradagarna framställer vi ett specialnummer av Intra med artiklar om och av föreläsarna.

Föreläsare: Thomas Jansson, Guy Lööv, Pehr Granqvist, Linda Vikdahl, RoS-grupperna i Örebro, Johanna Nyberg, Lotta Löfgren Mårtenson, Eric Löwentahl, Per Iversen m fl från Hudiksvalls kommun, June Jansson, Tobias Skog, Medis 5, Helena Harrysson, Mårten Söder, Patrik Arvidsson, Malin Nystrand, Eva Olofsson, Monica Larsson, Kerstin Ivarson Ahlstrand och Hans Hallerfors.


Specialnummer till Intradagarna 2015

Intradagarna 2014, 22–23/9

Föreläsare: Karl Grunewald, Thomas Jansson, Bengt Lindqvist, Bengt Westerberg, deltagare i daglig verksamhet på Geijersgatan i Malmö, Ove Mallander, Therése Mineur, Magnus Tideman, Lennart Magnusson, Måns Möller, Birgitta Hagström, Veronica Lövgren, Fredrik Sveneus, Barry Karlsson, Christine Gustafsson, Anders Lindström, Karin Löwenborg, Teater Barda, Sanna Johansson, Eva Isaksson, Lottie Giertz, Linda Björk, Cecilia Brönemyr, Isabelle Sundström och Margareta Frost samt representanter för, fp, c, kd, s, mp och v.


Specialnummer till Intradagarna 2014

Intradagarna 2013, 23–24/9

Föreläsare: Lena Söderman, Elin Lund Jonsson, Elisabeth Hedlund, Unni Norén, Anna Karlsson, Sara Svensson, Josefin Nyberg, Inger Stevén, Kristina Engwall, Hjördis Gustafsson, Thomas Jansson, Annelie Nordström, Jesper Odelberg, Bo Hejlskov Elvén, Bengt Westerberg, Berith Nyqvist Cech, Ann Heberlein, Sirpa Niemi, Christina Renlund, Sofia SAndersson, Cecilia karlsson, Susanne Rosenström och Karl Grunewald.


Specialnummer till Intradagarna 2013

Intradagarna 2012, 24–25/9

Föreläsare: Thomas Jansson, Erik Blennberger, Marianne Merin, Ann-Helen Dahlqvist, Lars Lööw, Barbro Lewin, Jonas Helgesson, Ove Mallander, Bengt Göransson, Anders Svensson, Siri Ambjörnsson, Per Enarsson, Sølvi Linde, Carin Bergström, Ulla Essén och Karl Grunewald.

Information om intradagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2012

Intradagarna 2011, 19–20/9

Föreläsare: Björn Ranelid, Kristina Nilsson, Cecilia Olsson, Ingrid Falkenborn, Göran Söderlöf, Margareta Persson, Jens Ineland, Lennart Sauer, Iren Åhlund, Monika Björkman, Lotta Löfgren Mårtensson, Patrik Arvidsson, Päivi Adolfsson, Per Enarsson, Greger Nyberg, Moa Arnberg, Bo Hed och Karl Grunewald. Dessutom medverkade Allakankören från Jönköping.

Information om dagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2011

Intradagarna 2010, 27–28/9

Föreläsare: Majgull Axelsson, Eilisabeth Olin, Bibbi Ringsby Jansson, Kulturlabbet, Bo Kahnberg, Maud Deckmar, ALFA, Magnus Tideman, Karin Jöreskog, Sven Erik Pistol, Erik Tillander, Stefan Ilstedt, Karin Sääf Göransson. Dessutom medverkade: Barbro Lewin, Mårten Söder, Lotte Blumentahl, Agnes Callewaert, Carin Bergström, Ulla Essén, Roger Blomqvist, Hans Hallerfors, Karl Grunewald och Anna Lena Krook.

Information om dagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2010

Intradagarna 2009, 21–22/9

Föreläsare: Merete Mazzarella, Linda Björk, Mats Lundberg, Boel Heister Trygg, Ragnar Furenhed, Lena Markeby Larsson, Christina Eljansbio, Eva Larsson, Kulturfabriken, Kenneth Johansson, Karl Grunewald, Tommy Andersson, Anders Bergström, Mary Anderberg, Cecilia Olsson, Jerry Rosenqvist, Anders Johansson, Göran Lindell och Elisabet Frithiof.

Information om dagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2009

Intradagarna 2008, 22–23/9

Föreläsare: Karl Grunewald, Kenneth Johansson, Mats Pertoft, Kråkans resurscentrum, Karin Barron, Gunilla Roxby, Tomas Myrberg, Erik Blennberger, Lotta Löfgren-Mårtenson, Christina Renlund, Gunilla Lagergren, Bo Hed, Ann-Louise Blom, Ingalill Stefanssson, Per Stefansson och Eva Flygare Wallén.

Information om dagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2008

Intradagarna 2007, 24–25/9

Föreläsare: Karl Grunewald, Magnus Tideman, Britt-Marie Lindblad, Brittmarie Fagerlund, Mårten Söder, Kerstin Färm, Kristina Szönyi och Barbro Lewin.

Information om dagarna här!
Specialnummer till Intradagarna 2007

Intradagarna 2006, 11–12/9

Föreläsare: Karl Grunewald, Lena Söderman, Bibbi Ringsby-Jansson, Hans Hallerfors, Elisabeth Olin, Maria Hedenvind, Anders Bergström, Tommy Andersson, Bertil Sköld, Agneta Johansson, Hans Nilsson, Eva Valtersson och Mårten Bjurströmer.

Specialnummer till Intradagarna 2006

Välbesökta Intradagar 2013!
Aldrig har så många besökt Intradagarna som 2013! Vi tvingades tacka nej till ett 30-tal anmälningar som inte fick plats!
Den 23-24 september samlades ca 400 personer och lyssnade på bland annat Bengt Westerberg, Bo Hejlskov Elvén, Christina Renlund, Ann Heberlein och Karl Grunewald. Utvärderingarna ger ett högt betyg på Intradagarna trots att det tidvis blev mycket varmt i lokalen eftersom ventilationen inte fungerade som den skulle. 70% av de som fyllde i utvärderingarna var mer än nöjda.


Återigen har Intradagarna befäst sin position som det viktigaste forumet för idéutbyte och kunskapsinhämtning för alla som är engagerade i LSS-verksamhet.

Till Intradagarna gav vi som vanligt ut ett Specialnummer av Intra. Det kan du ladda ner här!
Stacks Image 901
Site logo
© 2012 Intra Kontakta oss!