Beställ skrifter m m

FRAKTKOSTNAD TILLKOMMER PÅ ALLA BESTÄLLNINGAR.

Ny på jobbet?
Då behöver du kunskap!

INTRAs välkommenfolder är till för den som är nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande och integritet. Här finns tips och tankar om hur det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder.
VÄLKOMMEN har använts flitigt som introduktion för nyanställda inom LSS-verksamheterna! Nu i en ny omarbetad upplaga!
(Tryckt i 8 upplagor och 24 000 ex sedan 1999!)
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
60 kr

40 kr per ex
Stacks Image 179
Stacks Image 1045
OMSORGSREVOLUTIONEN
Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstörning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? Hur speglades denna utveckling i debatt och media?
Det här är en ny fantastisk historiebok som Karl Grunewald har sammanställt. I boken finns tidningsklipp, bilder och korta faktatexter som skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet. 230 sidor. 151 bilder.


Pris per ex 200 kr
Stacks Image 676
– LSS –
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har förändrats från dagcenterverksamhet för ca 7 000 personer på 1980-talet till en sjudande, mångfacetterad verksamhet för ca 35 000 personer idag. En del vill ha mer inriktning på arbetslivet, andra vill satsa på hantverk och meningsfulla sysselsättningar. Och några vill spela teater! Hur ska vi ha det egentligen?
Skriften har 48 sidor. Den har framställts i samarbete med Kommunal.


Pris per ex 160 kr. 10 ex: 140 kr.
Stacks Image 116
LSS – lagen om stöd och service
och närliggande lagstiftning
Här finns alla viktiga lagtexter: LSS, Förordningen till LSS, Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Lag om registerkontroll, Förordning om belastningsregister, Förvaltningslagen.
Ett redskap för alla som är engagerade i stödet till personer med funktionshinder.
Allt som berör funktionshindrades lagstadgade rättigheter. Dessutom kommentarer, förordningar och råd och anvisningar. 72 sidor nödvändig text!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
GOD MAN
- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med anhöriga och personal.

En ny 28-sidig broschyr som vänder sig till alla som behöver veta vilka uppgifter den gode mannen har. Här finns en genomgång av olika begrepp. Dessutom om ekonomi, samarbete med personal och anhöriga, om tingsrättens, överförmyndarens och länsstyrelsens uppgifter. Dessutom fyllig information om vilka lagar och bestämmelser som reglerar LSS-verksamheterna. Samt en kort historik. En nödvändig skrift för dig som vill veta mer om godmanskapet!
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 91
Till förtroendevalda

En 16-sidig skrift som riktar sig till förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser. Ger grundkunskaper om de lagar som reglerar stödet till funktionshindrade. Dessutom en historisk tillbakablick, en genomgång av viktiga begrepp och en presentation av handikappomsorgens målsättningar och organisation.
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
80 kr

60 kr per ex
Stacks Image 109
Svåra frågor 1

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Är personer med utvecklingsstörning mer spontana och glada än andra? • Vad gör vi med alla svåra känslor? • Hur nära kan man stå? • Hur gör man när någon inte förstår sitt eget bästa? • Hur skapar vi tillit? • Hur stöder vi bäst när en anhörig eller nära vän har dött? • Hur förhåller vi oss till övervikt? • Vad är professionalitet? • Hur ska inflytandet se ut? • Hur ska vi få ett bra samarbete mellan anhöriga och personal? • Vad är etik?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Stacks Image 131
Stacks Image 135
Svåra frågor 2

Den här 36-sidiga skriften tar upp etiska och moraliska spörsmål i arbetet med stöd och service. Den är gjord i samarbete med Kommunal. Ur innehållet:

• Kan man storkna av för mycket godhet? • För vems skull är du på jobbet? • Hur mycket ska man ingripa? • Vad är viktigast, det som är annorlunda eller det vi har gemensamt? • Är det rätt att låtsas? • Ska man äta ensam eller tillsammans? • Är vi blinda för vissa övergrepp? • Kan man ha sex i gruppbostaden? • Vad bestämmer en god man? • Vad vill anhöriga att personalen ska känna till? • Varför beter sig Arne så konstigt när vi ska äta?
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
100 kr

80 kr per ex
Gruppbostaden

En ny 52-sidig skrift om bostad med särskild service enligt LSS. Här finns texter som avhandlar det mesta som berör gruppbostäder. Hur man startar, när man flyttar in, samarbetat med anhöriga, personalens makt, gemensamhetsutrymmet, maten och de rättsliga texter som reglerar gruppbostadens utformning.
Pris per ex:

Pris från 10 ex:
160 kr

140 kr per ex
Stacks Image 154
Stacks Image 161
Övergrepp och missförhållanden

En 28-sidig skrift om övergrepp och missförhållanden. Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i arbetet med stöd och service. Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.

OBS! Slutsåld!

Stacks Image 280
Lust att läsa?

Att sitta ner tillsammans och läsa är ett perfekt komplement till chatt-sidor på internet och TV-tittande. Samtal och gemenskap uppstår, frågor rätas ut. Gemensamma upplevelser av spänning och glädje kan betyda allt!

Intra vill inspirera personal och andra engegerade inom stödet till personer med intellektuella funktionshinder. Därför har vi gjort en 16-sidig bilaga till Intra nr 2/08 (kommer ut i juni) med tips och ideer om hur man arbetar med lättläst litteratur. Läs mer här!

OBS! OBS! Finns nu i särtryck!

Pris 50 kr st.
Omsorg i förändring
En vänbok till Karl Grunewald

En kunskapshöjande och debattglad bok tillägnad Karl Grunewald på hans 90-årsdag. Över 20 författare ger sin syn på den utveckling som varit och den framtid som väntar oss.

Vi har ställt samman en bok som vi tror att Karl och alla andra som lever eller arbetar med personer med intellektuell funktionsnedsättning kommer att ha glädje och nytta av!

Författare: Mårten Söder, Pernilla Glaser, Hans Hallerfors, Majgull Axelsson, Ingrid Liljeroth, Birgit Kirkebæk, Ture Jönsson, Kerstin Vinterhed, Olov Andersson, Karin Barron, Ingemar Emanuelsson, Bo Anders Friberg, Magnus Tideman, Elaine Johansson, Thomas Barow, Agneta Kanold, Barbro Hietala Nordlund, Jerrry Rosenqvist, Barbro Lewin, Owe Røren, Peter Brusén, Ove Mallander och Föreningen Tian.

Intra, 2011, 278 sidor.

Pris 150 kr.
OBS! Begränsad upplaga!
Stacks Image 329
En riktig historia!

Kompetensfonden/CARPE i Stockholm har gjort två DVD-filmer som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Filmerna heter ”Från idiot till medborgare 1 och 2”. Perfekt att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst.

Läs mer här!

Pris: 200 kr/st. Pris för båda: 350kr.
Stacks Image 337
Stacks Image 339
Beställ lösnummer av Intra
Du vet väl att du kan beställa tidigare nummer av INTRA? Det gör du enklast via vår beställningssida för lösnummer.
När vi låste in barn
248 barn i sju hus
på ett fält utanför
Göteborg
Anstaltsvård av barn med intellektuell funktionsnedsättning. Ett mörkt kapitel i vår historia. Hans Hallerfors, redaktör för tidskriften Intra, arbetade på barnanstalten Sagåsen söder om Göteborg under 1970-talet.
Nu har han skrivit en bok om tiden före dagens rättighetslagstiftning, LSS.

Barnen på Sagåsen, Intra, 2019, 138 sidor. Pris 120 kr. Frakt tillkommer.
Beställ per e-post: info@tidskriftenintra.se

Stacks Image 3512
ERBJUDANDE!
Karl Grunewalds stora historiebok
"Från idiot till medborgare" är Karl Grunewalds stora standardverk om hur personer med utvecklingsstörning levt och blivit behandlade från antiken till nutid. För den som vill veta bakgrunden till dagens LSS-stöd är boken ovärderlig.
Intra har kommit över ett antal böcker som vi nu kan sälja billigt.
Utgivningsår: 2012. Antal sidor: 496. Inbunden.
Pris 280 kr (ordinarie pris 469 kr). Frakt tillkommer.
Beställ per e-post här.

Fraktkostnad tillkommer till alla priser.

Du kan också beställa från e-post:

info@tidskriftenintra.se

Site logo
© 2021intra Kontakta oss!