Bostad

Här kan du läsa artiklar som handlar om funktionshindrades bostäder med tonvikt på insatsen bostad med särskild service enligt LSS.

Upplagt 2010-06-01

•Varför är gruppbostäderna så olika? En initierad beskrivning efter femton år som personal. Artikel av Erik Tillander. Sid.10. Intra 4/09.

•Får de inte äta tillsammans? Ett brev från en moder. Sid. 17. Intra 4/09.

•Kan korttidshem se ut hur som helst? En länsstyrelse besöker 15 korttidshem. Referat. Sid 30. Intra 4/09.

•Kränkande behandling i Ösmo. Referat av länsstyrelsens tillsyn. Sid. 32. Intra 4/09.

•20 år i en gruppbostads liv. Hans Hallerfors på återbesök. Artikel. Sid. 6. Intra 2/09.

•Sex års erfarenhet av speciellt boende för personer med Asperger, ADHD m. fl. i Växjö. Artikel. Sid. 6. Intra 4/08.

•I en annan del av Köping arbetar Eva Larsson och Christina Eljansbo. Reportage om dokusåpa i TV 2006 och 2007. Sid. 4. Intra 2/08.

•Kan kommunen tvinga någon att flytta? Referat av utlåtanden från myndigheter. Sid. 9. Intra 2/08.

•Gemensamhetsutrymmet. Tre olika typer av funktionen. Artikel av Elisabeth Olin och Bibbi Ringsby Jansson. Sid. 10. Intra 2/08.

•Orimlig hyra skapar fattigdom i bostäder med särskild service. Socialstyrelsens lägesrapport 2007. Referat. Sid.30. Intra 2/08.


•Bilder från en gruppbostad. Om tanklöshet och övergrepp. Illustratör Matilda Malmberg. Sid. 4. Intra 1/08.

•Bra planering och hög kompetens. Om boendeplanering i Malmö. Artikel. Sid. 15. Intra 1/08.


•Vårdhemsskandal i Danmark. Referat ur media. Sid. 24. Intra 2/07.

•Många grupbostäder håller inte måttet! Redovisnning av en enkät till länsstyrelserna av Karl Grunewald. Sid. 8. Intra 4/06.

•Hultsfreds kommun tvångsförflyttar personer. Får Socalstyrelsens stöd. Referat. Sid. 13. Intra 4/06.


•Tid och Rum i gruppbostaden. En ingående analys av fyra gruppbostäder. Artikel. Sid. 22. Intra 1/06.

•Vem bestämmer i gruppbostaden? Radioprogrammet Livskraft i Malmö. Anna Bergholtz. Sid 12. Intra 3/05.

•Gruppbostaden – den enda lösningen? Debattinlägg av Oscar Gonzáles. Sid 33. Intra 3/05.

Äldre artiklar


• Hälso- och sjukvård i gruppbostad. Intra 1/2005.

• Planering av bostäder. Om en skrift från Kommunförbundet. Intra 4/2004.

• Rätt till gemensamhetsutrymme i gruppbostad. Kammarrättsdom. Intra 3/2004.

• Det var ingen LSS-bostad! Kammarrättsdom. Intra 3/2004.

• Hyran än en gång! Intra 1/2004.

• Försämras stödet till dem som bor i eget boende? Av Barbro Lewin. Intra 1/2004.

• Omvårdnad är mer än bara service. Intervju med Elisabeth Olin. Av Hans Hallerfors. Intra 4/2003.

• Gruppbostad eller egen bostad. Av Hans Hallerfors. Intra 4/2003.

• Vantrivsel skäl nog för att få flytta från gruppbostad. Intra 4/2003.

• Vill flytta. Kammarrättsdom. Intra 3/2003.

• Hela Socialstyrelsens Allmänna råd om Bostad med särskild service enligt LSS, samt utdrag ur Socialstyrelsens handbok. Intra 1/2003.

• Trapphusboende (med gemensamhetsutrymme) är bra! Om Bibbi Ringsby Janssons avhandling. Intra 4/2002.

• Hyran i gruppbostad. Intra 4/2002.

• Gruppbostadens kvalitet beror på personalen. Av Hans Hallerfors. Intra 3/2000.

• En bra gruppbostad. Av Annalena Berndtsson, Berit Davidsson, Kerstin Smedberg och Birgitta Thidell. Intra 3/2000.

• Hur ser det ut? 16 gruppbostäder. Intra 3/2000.

• Gruppbostaden har förändrats! Av Hans Hallerfors. Intra 3/2000.

• Låsta dörrar i gruppbostad. Intra 3/2000.

• Ockulta inslag i gruppbostad. Intra 3/2000.

• Gruppbostäder för personer med demens. Intra 1/2000.

• Endast fem boende i gruppbostad. Kammarrättsdom. Intra 4/1999.

• Inflytande i gruppbostaden. Hans Hallerfors intervjuar Ove Mallander. Intra 3/1999.

• Temperaturtagning på gruppbostäder i Växjö. Intra 3/1999.

• Hälsokontroller för dem som bor i gruppbostäder. Intra 3/1999.

• En gruppbostad får inte se ut hur som helst. Nya domar. Intra 3/1999.

• Östersundsmodellen är inte gruppbostad enligt LSS. Domslut. Intra 2/1999.

• Solo, sambo eller gruppo? Av Karl Grunewald. Intra 1/1999.

• Ögoblicksbilder från gruppbostäder. Av Iren Åhlund. Intra 4/1998.

• Från specialsjukhus till gruppbostad till egen lägenhet! Av Ann-Sofie Fredriksson. Intra 4/1998.

• Besökstider i gruppbostad. Intra 3/1995.

• Betala för personal när man är ute på fritidsaktiviteter? Intra 3/1995.
Site logo
© 2021intra