Personal, utbildning m m

Här kan du hitta artiklar om olika yrkesroller inom stödet till funktionshindrade.

Upplagt 2010-06-01

•Gruppbostad med personlig assistans? Planer på att personalen ersätts av personliga assistenter. Artikel. Sid. 18. Intra 4/09.

•Blir det bättre med fler män i LSS-verksamhet? Anmälan av boken Genus i omsorgens vardag. Sid. 20. Intra 2/09.

•Kvalificerad yrkesutbildning i Växjö. Referat och intervjuer. Sid. 4. INTRA 4/08.

•Boendestödjare, ett framtidsjobb. Intervjuer. Sid. 13. Intra 4/08.


•Svåra frågor. Maten, matkultur och måltiderna inom omsorgerna. En intervju. Sid. 14. Intra 3/08.

•Elevassistenterna har minst utbildning. Referat. Sid. 9. Intra 2/08.

•Beteendeträning och nedläggningar. Kritisk granskning av metoder och mediadebatt av Hans Hallerfors. Sid. 26. Intra 2/08.


•Personalen. Relationen är det viktigaste. Artikel av Karl Grunewald. Sid. 8. Intra 1/08.

•Besparingar i Orsa kommun. Får personalen informera de gode männen? Artikel. Sid. 11. Intra 1/08.


•Tala om ditt arbete med stolthet. En artikel av Erik Blennberger om etiska principer i arbetet med personer med funktionshinder. Sid. 12. Intra 4/07.

•Vilket yrke är det? Referat av en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen. Sid. 15. Intra 2/07.

•POMS – en aktiv 35-åring. Psykologernas betydelse för utvecklingen av omsorgerna. En intervju. Sid. 24. Intra 4/06.

•Hur många enheter klarar enhetschefen? Ledare. Sid.1. Intra 2/06.

•En kvinnlig omsorgsvärld. Skillnader i värderingar mellan manlig o. kvinnlig personal. Artikel av Lotta Löfgren-Mårtenson. Sid. 20. Intra 2/06.

•Hur ska det se ut i gruppbostaden? Debattinlägg. Sid. 32. Intra 2/06.


•Det hänger på personalen. Ledare. Sid. 1. Intra 1/06.

•Vem är vem i din arbetsgrupp? Maria Korpskog beskriver olika personligheter. Sid. 18. Intra 1/06.

Äldre artiklar

Site logo
© 2021intra