Arbete med stöd och service till personer med funktionshinder

Här kan du hitta artiklar om metoder för att skapa ett bra stöd till personer med utvecklingsstörning.

Upplagt 2010-06-01

Äldre artiklar

• Samtalsgrupper om kärlek, känslor och sexualitet. Intra 2/2005.

• Vilken roll spelar medicineringen? undrar Ove Mallander. Intra 1/2005.

• Sexuella övergrepp på pojkar. Lotta Löfgren Mårtensson anmäler en bok av Olof Risberg. Intra 1/2005.

• Vägen bort från självdestruktivitet. Reportage. Intra 1/2005.

• Det som är annorlunda - eller det som är gemensamt? Om samverkan mellan boende och personal i gruppbostad. Av Helge Folkestad. Intra 4/2004.

• När man inte förstår varann... Om handläggare och anhöriga. Intra 4/2004.

• En handledning för dig som arbetar med grav utvecklingsstörning. Intra 4/2004.

• Stödföräldrar är vår tids vardagshjältar. Av Susanne Olsson. Intra 1/2004.

• Får man bli sjuk om man bor i en gruppbostad? Erfarenheter från arbete med personer med funktionshinder och psykiska problem. Reportage. Intra 1/2004.

• Arbete inom handikappomsorg kräver kunskap! Intervju med Anders Johansson. Intra 1/2004.

• Vad anhöriga vill att personalen ska känna till. Av Eva Linér. Intra 1/2004.

• Pionjärer för TEACCH-metoden. Av Lennarth Andersson. Intra 1/2004.

• Kärleksbekymmer. Av Lotta Löfgren-Mårtensson. Intra 3/2003.

• Får jag lov? Om Lotta Löfgren-Mårtenssons avhandling. Intra 3/2003.

• De osynliga brottsoffren. Barbro Lewin har undersökt rättssäkerheten för personer med utvecklingsstörning. Intervju. Intra 3/2003.

• Psykolog filmade övergrepp. Intra 3/2003.

• Utvecklingsstörning och rättssäkerhet. Av Barbro Carlsson.

• Två arbetsterapeuter. Reportage om Agneta Johanssons arbete med beteendestörningar och flerhandikapp och om Lisbeth Nilssons arbete arbete med elrullstolen som träningsredskap. Intra 1/2003.

• Psykoterapeutisk behandling vid funktionshiner. Anmälan av artikel. Intra 1/2003.

• Betittad - men inte sedd. Om ansiktsmissbildningar. Av Elisabet Knudsen. Intra 3/2002.

• Tian söker nya former. Ett reportage från en mötesplats i Halmstad. Samt ett utdrag ur skriften "Mötesplatsen tian" av Kristina Lundgren och Ove Svensson. Intra 3/2002.

• Att finna sig själv genom andra. Artikel av Thomas Londen, Marita Mäenpää, Carl-Magnus Nordlund, Margot Åberg. Samt intervju med Inga Sommarström. Intra 3/2002.

• Är konsekvent hållning ett övergrepp? Ett replikskifte mellan Margareta Jozwiak-Sjödahl och Hans Hallerfors. Intra 2/2002.

• Jag har svårt att förstå. Av Karin Barron. Intra 3/2002.

• En omsorgsparadox. Av Karin Barron. Intra 2/2002.

• Det är viktigt med handledning. Av Susanne Larsson. Intra 2/2002.

• Det går! Om samspel med svårt utvecklingsstörda personer. Av Agneta Johansson. Intra 1/2002.

• Demens och utvecklingsstörning. Av May-Lis Hafström och Ingrid Persson. Intra 3/2001.

• Mat och måltider för funktionshindrade. Bokanmälan. Intra 3/2001.

• Levnadshistorien – ett viktigt men förbisett redskap. Av Gugu Kristoffersen. Intra 4/2000.

• Att skada sig själv. Anmälan av en bok om självskadande beteende. Intra 4/2000.

• Cirklar, samtalsgrupper och LL-läsning ger kunskap och minskar handikappet. Intervju med Eva Ekengren. Intra 2/2000.

• Psykoterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning. Av Barbro Carlsson. Intra 2/2000.

• Det stora steget från hemmaboende till eget boende. Intervju med Gunilla Lagergren. Intra 4/1999.

• Det stora steget. Intervju med Kent Ericsson. Intra 4/1999.

• Det stora steget. Intervju med Kjell Nordenstam. Intra 4/1999.

• Psykodrama. Bokanmälan. Intra 4/1999.

• Beteendeterapi. Av Olle Wadström. Intra 4/1999.

• Psykoterapi för vuxna personer med utvecklingsstörning. Intra 4/1999.

• Skärp vaksamheten mot övergrepp! Av Hans Hallerfors. Intra 4/1999.

• Att bilda kooperativ. Bokanmälan. Intra 3/1999.

• En levnadsberättelse. Bokanmälan. Intra 3/1999.

• Mitt arbete – andras liv! Två röster om en angelägen bok. Intra 2/1999.

• Ätboken. Om barn med ätproblem. Bokanmälan. Intra 2/1999.

• Våld och hot i människovårdande yrken. Bokanmälan. Intra 2/1999.

• Nyttiga och onyttiga råd till personal i gruppbostäder och daglig verksamhet. Bokanmälan. Intra 2/1999.

• Min farbror Josef ...och hur man tillämpar LSS. Av Elisabeth Jonsson. Intra 1/1999.

• Vad gäller för äldre personer? Intra 1/1999.

• Först behoven, sedan avgifterna. Budgetera! Intra 1/1999.

• Två böcker om sociala nätverk och vänskap. Bokanmälan. Intra 1/1999.

• Att forma sitt eget liv. Av Hans Hallerfors. Intra 4/1998.

• Snällhet. Av Hans Hallerfors. Intra 4/1997.

• Men anstaltsskadorna finns kvar... Om erfarenheter som många inte känner till. Av Hans Hallerfors. Intra 4/1997.

• Kvalitet i gruppbostad och daglig verksamhet. Av Marianne Johansson, Mathias Brandin Beltramo och Owe Anbäcken. Intra 3/1996.

• Vad är då omsorgskompetens? Om mål och metoder för personal i särskilt boende och daglig verksamhet. Intra 3/1996.

• När ansvaret brister. Dödsfall i gruppbostad. Av Hans Hallerfors. Intra 3/1995.

• Ni ska inte tro att ni bara kan sluta! Av Veronica Svensson. Intra 3/1995.

• Tolkning eller manipulation. Av Christina Gustavsson, Hans Hallerfors och Thory Mollberg. Intra 3/1995.

• Hur man ökar kompetensen hos personer med grava funktionshinder. Mats Granlund. Intra 4/1994.

• Varje konflikt är unik. Om konflikter mellan personer med utvecklingsstörning och personal. Intra 3/1995.
Site logo
© 2021intra