Lagstiftning

Här kan du hitta artiklar om de lagar som reglerar stödet till personer med funktionshinder. Här finns också rättsfall som inte ryms under någon av de andfra rubrikerna.

Upplagt 2010-06-01

Äldre artiklar

•Nyttig lägesrapport. Handikappomsorgen 2004 av Socialstyrelsen. Sid 26. Intra 2/05.

•Handikappombudsmannen tar sats. En intervju med Lars Lööw. Sid 31. Intra 2/05


•Kommunala riktlinjer i strid med LSS! En granskning av Ingela Stade. Sid 4. Intra 3/05.

•Nya krav på dokumentation! Ann Carlsson och Thomas Nilsson beskriver en lagändring i LSS och egen erfarenhet. Sid 31. Intra 3/05.


•LSS-insatser 2004. Statistik. Sid 31. Intra 4/05.

•Fler och billigare LSS-insatser. Socialstyrelsens lägesrapport för 2005. Statistik. Sid. 24. Intra 2/06.

•Mosa institutionerna!Välkommen till verkligheten! Medlemmar i Grunden utmanar samhället. En programföklaring. Sid. 6. Intra4/06.

•Hur blir det med LSS? Intervju med LLS-kommitténs ordförande. Sid. 4. Intra 2/07.

•Kan man begära utdrag ur belastningsregistret när man anställer personal? Artikel av Hans Hallerfors. Sid. 8. Intra 2/07.

•Tillsyn av tillsynen. Riksrevisionen om Socialstyrelsens och länsstyrelsernas otillräckliga tillsyn. Sid. 22. Intra 2/07.

•Ansvarskommittén. LSS hotar inte det kommunala självbestämmandet. Referat. Sid. 25. Intra 2/07.


•Studiebrsök med kaffe och övergrepp. Ett debattinlägg. Sid.4. Intra 3/07.

•Kan domstolen bestämma hur en insats ska se ut? Regeringsrättens dom om avgränsningen. Sid. 19. Intra 3/07.

•Kommunerna får böta! Tre fall då kommunen dröjt för länge med att ge eninsats om den enskilde ådömts. Sid. 20. Intra 3/07.

•Många planer blir det... En översikt av individuella planer i olika författningar. Sid. 32. Intra 3/07.

•Kan kommunen ta betalt för att dela ut medicin? Om egenvård. Artikel av Karl Grunewald. Sid. 6. Intra 4/07.• Regeringsrätten har fel! Om avgift i gruppbostad. Intra 1/2005.

• Folkhögskola som LSS-bostad. Kammarrättsdom. Intra 1/2005.

• Beviljats men inte fått. Karl Grunewald om det kommunala beslutsfattandet. Intra 1/2005.

• Hur upplever föräldrarna LSS-handläggaren? Intra 1/2005.

• LSS-handläggning i Örnsköldsvik. Reportage. Intra 1/2005.

• Ej verkställda beslut och domar. Intra 3/2004.

• Korttidsvistelse även kortare tid än ett dygn. Kammarrättsdom. Intra 3/2004.

• Rätten att flytta. Kammarrättsdom. Intra 3/2004.

• Fick både ledsagare och korttidsvistelse. Kammarrättsdom. Intra 3/2004.

• Rätt till fritid. Intra 1/2004.

• Ledsagare utomlands. Dom i regeringsrätten. Intra 4/2003.

• Korttidsvistelse måste planeras av kommunen. Dom i regeringsrätten. Intra 4/2003.

• LSS omfattar 52 000 personer. Intra 3/2003.

• Det räcker inte med diagnos. Intra 1/2003.

• Rätten till semsester. Av Olle Fellenius. Intra 1/2003.

• Rätt till korttidsvistelse kan se olika ut. Kammarrättsdom. Intra 1/2003.

• Tidsbegränsat beslut om LSS-insats. Yttrande av JO. Intra 4/2002.

• Korttidstillsyn. Kammarrättsdom. Intra 3/2001.

• Assistansersättning. Kammarrättsdom. Intra 3/2001.

• Semesterresa. Kammarrättsdom. Intra 3/2001.

• Rätt till semester. Intra 4/2000.

• Skapa en positiv särlag för alla med funktionshinder! Av Karl Grunewald. Intra 2/2000.

• Är LSS en rättighetslag? Av Karl Grunewald. Intra 2/2000.

• Man får inte ändra ett beslut. Regeringsrättsdom. Intra 2/2000.

• Bo-kommunen ska bekosta insatserna. Regeringsrättsdom. Intra 4/1999.

• Ledsagare skall betala för sig själv. Kammarrättsdom. Intra 3/1999.

• Striden om LSS. Kommunförbundet vill avveckla LSS. Intra 2/1999.

• Statsministern sa nej till avveckling av LSS. Intra 2/1999.

• Regeringsrätten om rätt till bistånd för semester. Intra 2/1999.

• Viktiga kammarrättsdomar. Intra 1/1999.

• Semester - vilka rättigheter har den enskilde? Intra 1/1999.

• Vad gäller för privata företag? Av Karl Grunewald. Intra 1/1999.

• Resor till daglig verksamhet. Regeringsrättsdom. Intra 3/1996.
Site logo
© 2021intra