Kommuner och landsting

Här kan du läsa artiklar som handlar om hur stödet till funktionshindrade är organiserat i kommuner och landsting.

Upplagt 2010-06-01

•Statistik Antal personer med kommunala insatser år 2007. Förändringar 2001 – 2007. Sid. 28. Intra 2/09.

•Samverkan – ett måste. Referat av Socialstyrelsens vägledning om samverkan mellan landsting och kommuner i re/habiliteringen. Sid. 17. Intra 1/09.

•LSS-handläggarna är pressade. Socialstyrelsens och länsstyrelsernas skrift om social tillsyn. Referat. Sid. 32. Intra 3/08.

•Nästan 57 000 får LSS-insatser. Två skrifter från Socialstyrelsen. Statistik. Sid 34. Intra 3/08.


•Har min kommun råd? Om den ekonomiska utjämningen 2007. Sid. 28. Intra 1/08.

•SKL struntar i kritiken! Referat av skrivelse till regeringen med anledning av länsstyrelsernas kritik av Riktlinjer. Sid. 18. Intra 2/07.

•Handikappomsorg 2006. Statistik. Referat av Socialstyrelsens skrift. Sid. 21. Intra 2/07.

•När förälderna har en utvecklingsstörning. Referat av en skrift från Socialstyrelsen. Sid. 21. Intra 2/07.


•Många kommuner har olagliga riktlinjer. Länsstyrelsernas granskning. Referat. Sid. 22. Intra 1/07.

•Helomvändning på SKL. Man intar nu en positiv hållning till LSS, men endast om staten tar över kostnaderna. Sid. 29. Intra 1/07.


•Statistik. 57 000 får LSS-insatser år 2005. Sid. 25. Intra 3/06.

•Stora briser i LSS-handläggningen. Socialstyrelsen har intervjuat föräldrar. Referat av skrift. Sid 22. Intra 2/06.

•Alternativ till LSS. Referat av en skrift från Sveriges Kommuner och Landsting. Sid. 12. Intra 1/06.

•Har min kommun råd? Ekonomiska utjämningen kommunerna emellan 2004. Sid. 16. Intra 1/06.


•Europarådet, statsrådet och det kommunala självstyret. Europarådet antar nya rekommendationer. Referat. Sid 16. Intra 3/05.

•Kommunal spariver. En granskning. Sid 22. Intra 2/05.

Äldre artiklar

Site logo
© 2021intra