Utvecklingsstörning

Här kan du läsa artiklar om utvecklingsstörning / Intellektuellt funktionshinder.

Upplagt 2010-06-01

•Vi är som vi är. En mor refererar sin bok: Omsorg utan våld. Konsten att möta människor med autism. Artikel. Sid. 28. Intra 4/09.

•Självskadande beteende. En unik uppföljning. Referat av en rapport. Sid. 12. Intra 3/09.

•Hur gick det för Agneta? En metod mot självdestruktivitet som fungerar. Artikel. Sid. 15. Intra 3/09.

•Nedläggning – bakgrund och spridning. Forskare analyserar och refererar en rapport. Artikel. Sid. 17. Intra 3/09.

•Behov av hälso- och sjukvård för vuxna personer med utvecklingsstörning. Referat av en rapport. Sid 32. Intra 3/09.


•Utvecklingsstörning: en obalans i vardagen mellan den egna förmågan och omgivningens krav. Artikel av Patrik Arvidsson. Sid. 4. Intra 2/09.

•Istället för tester: dialog och ömsesidig förståelse. Lisbeth refererar sin avhandling om vuxenpedagogiska möte. Sid. 10. Intra 2/09.

•Att förneka det man ser och känner. Om negativa tankar och handlingar hos yrkesverksamma. Artikel av Bo Kahnberg. Sid. 30. Intra 2/09.


•Svårt att tolka tecken på smärta. Om smärtupplevelser och hur de förmedlas. Artikel av Monica Björkman. Sid. 3. Intra 1/09.

•Det brister i stödet till de äldre, särskilt hälso- och sjukvården. Intervju. Sid. 9. Intra 1/09.

•Stora brister i psykofarmakaförskrivning. Referat av två rapporter. Sid. 10. Intra 1/09.


•Alternativ och Kompletteraden Kommunikation, AKK, tillämpad på personer med svåra funktionshinder och i miljön. Ett projekt i Växjö. Artikel. Sid. 9. Intra 4/08.

•Om samspelet mellan olika dimensioner kring funktionshinder. Anmälan av Lars Grönviks och Mårten Söders bok Bara funktionshindrad? Sid 18. Intra 4/08.

•Självbestämmande bara ett vackert ord? Fyra författares uppfattning och program. Referat. Sid. 20. Intra 4/08.


•Hur förhåller vi oss till övervikt? Ett etiskt dilemma för personalen. Socialstyrelsens etikråd. Referat. Sid. 15. Intra 3/08.

•Varför finns det inga homosexuella med intellektuell funktionsnedsättning? Artikel av Lotta Löfgren-Mårtenson. Sid. 18. Intra 3/08.

•Drömmen om ett barn. Marias bokstips om lättläst. Sid. 33. Intra 3/08.


•Övervikt. Tre publikationer. Referat. Sid. 25. Intra 2/08.

•Hur upplever tonåringar att få diagnosen? Referat av en FOU-rapport av författaren. Sid. 20. Intra 1/08.

•Från diagnos till daglig verksamhet. Om det ökade antalet särskoleelever. Artikel. Sid. 21. Intra 1/08.

•Downs syndrom. Oförändrat antal födda. Artikel. Sid. 26. Intra 1/08.

•Våld och övergrepp. Kvinnor med utvecklingsstörning mest utsatta. Referat av en rapport från Brå. Sid. 27. Intra 1/08.


•Åldrandet hos personer med Downs syndrom. Artikel av Kristina Nilsson. Sid. 8. Intra 4/07.

•Det behöver inte vara demens. Om beteendeförändringar hos vuxna med Downs syndrom. Anne Thinesen-Grönmark refererar sin rapport. Sid. 26. Intra 4/07.


•Förmögen blir fattig. Avgifter kan bli betungande. Gode männens ansvar. Artikel av Hans Hallerfors o. Roger Blomqvist. Sid. 9. Intra 2/07.

•Hälsovården fungerar inte! Referat av en rapport om hälso- o. sjukvården vid främst gruppbostäder. Sid. 12. Intra 2/07.

•Nertrappning av psykofarmaka. En modell för. Sid. 13. Intra 2/07.

•Tar betalt för hälso- o. sjukvård i gruppbostäder. Bedöms vara felaktigt. Sid. 14. Intra 2/07.

•Övervikt. Vanligare hos de med lindrig utvecklingsstörning. Hänvisning till skrifter. Sid. 31. Intra 2/07.


•Synsätt och perspektiv på filmen ninjakoll. Ett nytt läromedel om utvecklingsstörning. Artikel av Kristina Szönyi. Sid. 16. Intra 1/07.

•Stora framsteg för psyiskt funktionshindrade. Miltonutredningens betänkande. Referat. Sid 20. Intra 1/07.

•Utvecklingsstörning och psykisk sjkudom. Utdrag ur Miltonutredningens betänkande. Sid. 21. Intra 1/07.


•”Hej! Här är jag! Var är du?” Kommunikation med barn som har grava funktionshinder. Artikel av Cecilia Olsson. Sid. 15. Intra 4/06.

•Ovanliga diagnoser är vanliga och viktiga. Redovisning av Socialstyrelsens databas, av Ann Bakk. Sid. 10. Intr 3/06.

•Eleverna accepterar inte rollen som avvikare.Referat ur en avhandling av Kristina Szönyi. Sid. 7. Intra 1/06.

•Dags för en ny diagnos! ”Inlärningssvårigheter ”säger mer. Artikel av Eva Valtersson. Sid. 10. Intra 1/06.


•Samtalsgrupper om kärlek, känslor och sexualitet för kvinnor och män med intellektuella och fysiska funktionshinder. Reportage. Sid 8. Intra 2/05.

•Utvecklingsstörda föräldrar. En bokanmälan. Sid. 23. Intra 2/05.

•Vuxna utvecklingsstörda med svår utvecklingsstörning av Karl-Henrik Gustavson m. fl.. En artikelanmälan. Sid. 24. Intra 2/05.
Site logo
© 2021intra