Historia

Här kan du hitta artiklar som speglar den historiska utvecklingen.
•Ett dagcenter med anor. Liljeholmsgården från 1960-talet. Inlägg. Sid. 34. Intra 4/09.

•Sävstaholm 140 år. En stiftelses insatser för sinesslöa/utvecklingsstörda. Sid. 34. Intra 3/09.

•En bok som borde läsas av alla. Anmälan av Karl Grunewalds bok Från idiot till medborgare. Sid. 12. Intra 2/09.

•Ett mörkt årtionde. 30-talet var ett mörkt årtionde inom sinnesslövården En genomgång av Alfred Petréns inspektioner. Artikel. Sid. 14. Intra 2/09.


•Vårdhem för barn. Utdrag ur Karl Grunewald bok Från idiot till medborgare. Sid. 26. Intra 1/09.

•Salberga sinnessjukhus/specialsjuhus för sinnesslöa/utvecklingsstörda. Anmälan av Olle Nilssons bok om Salberga 1930 – 1997. Sid. 26. Intra 4/08.

•Våldets dynamik. Tvång och övervåld har minskat i takt med välfärdens framväxt. Artikel av Kar Grunewald. Sid. 28. Intra 4/08.


•Att växa upp på asyl. Ivan Eriksson berättar för Anita Eriksson. Artikel. Sid. 3. Intra 3/08.

•Läkare bortom förståelse och insikt. Läkarna intog en repressiv och auktoritär hållning till barn och vuxna med sinnesslöhet. Artikel av Karl Grunewald. Sid. 12. Intra 4/07.

•Gruppbostaden i Köping. Hans Hallerfors beskriver utvecklingen av omsorgerna med anledning av TV:s dokumentärserie. Sid. 23. Intra 3/07.

•En riktig historia! Citat ur filmen Från idiot till medborgare. Sid. 30. Intra 3/07.


•Utanför folkhemmet. Berättelsen om Alice, av Maria Korpskog. Sid. 16. Intra 3/06.

•Dikter som förändrade. Ur en diktsamling av Barbro Dahlin om Carlsunds vårdhem 1957. Sid. 26. Intra 3/06.


•Anstalterna kan inte vara utgångspunkt för funktionshindrades historia. Referat av en bok. Sid. 29. Intra 2/06.

•Vipeholm 1942. Referat av överläkarens redovisning för sjukhusets första sex år. Sid. 28. Intra 1/06.

Äldre artiklar

• När de ”lösaktiga” skeppades iväg. Birgit Kirkebaeck har skrivit en avhandling om den danska kvinnoanstalten Sprogö. Intra 4/2004.

• Utvecklingsstörda utnyttjades i vetenskapliga försök. Av Karl Grunewald. Intra 3/2004.

• Värnhem. Anmälan av boken ”Dom kallar oss sinnesslöa”. Hans Hallerfors. Intra 2/04.

• Åkes bok i nyutgåva. Intra 1/2004.

• Norrtulsgatan 16 - den första skolan för barn med utvecklingsstörning. Intra 4/2003.

• När en våldtagen 13-åring kunde beskyllas för lösaktighet. Av Thomas Barow. Intra 3/2003.

• En historik över Lindängens arbetshem i Malmö. Bokanmälan av Ingrid Liljeroth. Intra 2/2003.

• En folkrörelse med osäker identitet. Om Olov Anderssons bok Några trådar i FUB-väven. Intra 1/2003.

• Nannylund. Ett reportage av Hans Hallerfors. Intra 4/2002.

• Tage och Ingrid Hällvall, Jönköping. Intervju. Intra 4/2002.

• Nordens betydelse. Av Karl Grunewald. Intra 4/2002.

• Handikapphistoria och etik. En anmälan av Edith Mandrup Rönn "Mot en postmodern etik? Reflektioner över etiska normer i handikapphistorien". Intra 3/2002.

• Åke Johansson 1931–2002. Av Hans Hallerfors. Intra 3/2002.

• Idyllen och vårdhemmet. Om Hagbyhemmet i Nora. Av Kerstin Färm. Intra 3/2001.

• Slagsta – en epok i svensk undervisnings- och omsorgshistoria. Av Anders Gustavsson. Intra 4/2000.

• Steriliseringslagarna - den största diskrimineringen. Av Karl Grunewald. Intra 3/2000.

• Anstalternas uppgång och fall. Av Karl Grunewald. Intra 1/2000.

• Mårten Söder: Det är dags att nyansera bilden av vårdhemmen! Intra 1/2000.

• Dokumenten berättar. Brev från anhöriga till patienter på Västra Mark. Intra 1/2000.

• Västra Mark och de inlåsta kvinnorna. Intra 1/2000.

• Blev det bättre? Anhörigas upplevelse av vårdhemsavvecklingen. Intra 1/2000.

• Vad är en anstalt? Aforismer av Karl Grunewald från 1971. Intra 1/2000.

• Arvet från landstinget. En personlig länsöversikt av Karl Grunewald. Intra 1/2000.

• Ett porträtt av Karl Grunewald. Av Hans Hallerfors. Intra 3/1999.

• Thorborg Rappe – en pionjär. Av Håkan Brockstedt. Intra 2/1999.

• Èduard Onesimus Séguin. Intra 2/1999.

• Sigurd Lovén. Intra 2/1999.

• Förintelsen började med de utvecklingsstörda. Av Hans-Walter Schmul. Intra 1/1999.

• Vipeholm och avskiljandets politik. Av Hans Hallerfors. Intra 1/1999.

• Rasbiologi i Sverige. Intra 1/1999.

• Tullinger, skrullinger og skumlinger. Bokanmälan. Intra 1/1999.

• Tiden gav dem ett värdigt liv. Bokanmälan. Intra 1/1999.

• Bortbytingar och lytessägner. Forna tiders föreställningar om funktionshinder. Intra 4/1998.

• En historisk bakgrund. Av Hans Hallerfors. Intra 3/1998.

• Bröderna Svärdman. En berättelse av Ann Wiking. Intra 3/1996.

• En vårdhemsunge. Betraktelse av Hans Hallerfors. Intra 3/1996.

• Vipeholmsförsöken. Intra 3/1995.

• Ett vårdhems uppgång och fall. Om Carlslunds vårdhem. Intra 4/1994.
Site logo
© 2021intra