Övrigt

Här kan du läsa olika artiklar som inte platsar under de andra huvudrubrikerna.

Upplagt 2010-06-01

Äldre artiklar

• Fritidsverksamheten är till för alla. Om kommunernas fritidsverksamhet. Intra 2/2005.

• Utvecklingsstörda föräldrar. Av Karl Grunewald. Intra 2/2005.

• Hur Peter Brusén återerövrade livet. Bokrecension. Intra 2/2005.

• Funktionshinder - vad är det? En uppslagsbok. Intra 2/2005.

• Carl Leczinsky - en doldis i handikappsverige. Intervju. Intra 1/2005.

• Rätt till tandvård för alla som omfattas av LSS . Intra 3/2004.

• Psykisk ohälsa hos personer med begåvningshandikapp. Av Karl Grunewald. Intra 2/2004.

• Länsstyrelsens dilemma. Av Karl Grunewald. Intra 1/2004.

• Många behöver Bellstasund, men ingen vill betala. Reportage. Intra 4/2003.

• Fräknar på hjärnan. Bokanmälan. Intra 4/2003.

• Barn till föräldrar med utvecklingsstörning. Bokanmälan. Intra 3/2003.

• Utvecklingsstörda mödrar. Av Karl Grunewald. Intra 1/2003.

• Mina värderingar. Om funktionshinder och föräldraskap. Av Ylwa Elonsdotter. Intra 1/2003.

• Barnombudsmannen engagerar sig. Av Karl Grunewald. Intra 3/2002.

•Sluten gruppbostad istället för fängelse. Av Karl Grunewald. Intra 2/2002.

• Individuell plan - vad är den bra för? Av Karl Grunewald. Intra 2/2002.

• "Det viktiga är hur man är mot sitt barn". Av Maria Korpskog. Intra 2/2002.

• När våra föreställningar om sexualitet och utvecklingsstörning möts. Intervju med sexolog Lotta Löfgren Mårtensson. Samt artikel: En danskväll i februari. Intra 3/2001.

• Bara 5% har individuella planer! Anmälan av skrift från Socialstyrelsen. Intra 3/2001.

• Smärtupplevelser och Downs syndrom. Intra 3/2001.

• Många utvecklingsstörda är hörselskadade. Bokanmälan av Bo Ingberg. Intra 3/2001.

• Individuell plan på den enskildes villkor. Intra 4/2000.

• Ännu en bok om autism. Bokanmälan av Karl Grunewald. Intra 4/2000.

• LSS-insatser för barn och ungdomar i Kronobergs län. Intra 3/2000.

• Socialstyrelsens förslag om register över stödet till funktionshindrade. Intra 3/2000.

• Utvecklingsstörda mödrar. Av Karl Grunewald. Intra 3/2000.

• Autism hos vuxna. Bokanmälan. Intra 3/2000.

• Barn med autism. Bokanmälan av Methe Axén. Intra 2/2000.

• Invandrare med funktionshinder - det är inte de kulturella skillnaderna som avgör! Av Ammar Makboul. Intra 2/2000.

• En undersökning av invandrare och funktionshinder. Intra 2/2000.

• Lobotomi. Intra 3/2000.

• Bra om autism. Bokanmälan. Intra 3/1999.

• Autism och sexualitet. Bokanmälan. Intra 1/1999.

• Barn till mödrar med utvecklingsstörning. Kartläggning i Skaraborg. Intra 1/1999.

• Pedagogik vid autism. Bokanmälan. Intra 3/1998.

• Slut med förtidspension av unga. Intra 3/1998.

• Downs syndrom. Intra 3/1996.
Site logo
© 2021intra