Att arbeta med självskada och aggressivitet

Här hittar du artiklar som handlar om arbetet med självskada, aggressivitet och beteendestörningar.

Upplagt 2010-10-01

• Svårt att hjälpa personer med självskadande beteende. Inslag i P1-Morgon den 15 september.

• Det går! Agneta Johansson om arbetet med beteendestörningar. Från Intra 1/02.

• Alla kan lära sig samspela! Reportage om Agneta Johanssons arbete. Från Intra 1/03.

• Vägen bort från självdestruktivitet. Från Intra 1/05.

• Hur gick det för Agneta? Från Intra 3/09.

• I Intra 3/08 skriver Anders Johansson och Göran Lindell, Göteborg, om hur man arbetar med svår autism och beteendestörningar. De har under många år framgångsrikt skapat goda levnadsförhållanden för dessa personer.

• ”Det finns inga genvägar”, säger personalen på Snälltåget i Växjö där man arbetar med personer som har ett utagerande beteende. ”Det krävs en bemanning som gör att omsorgstagare och personal kan känna sig trygga”. Om dem skrev vi i Intra 4/08.

• Användningen av nedläggning som ett led i behandling av enskilda personer har sin grund i ett beteendepåverkande synsätt. Det anser forskarna Mårten Söder och Bengt Finn. Från Intra 3/09.

• Psykologen Sven-Inge Windahl har gjort en uppföljning av en unik undersökning av alla personer i ett län med självskadande beteende. Från Intra 3/09.

• Beteendeträning och nedläggningar. Från Intra 2/08.

• Behövs det en lag som reglerar tvånget? Från Intra 3/09.

• Våld i gruppbostad. Från Intras skrift: Övergrepp och missförhållanden.

• Mora Park håller fast vid humana och kärleksfulla omsorger. Reportage Intra 1/10.

• Hur förebygger man självskada och aggressivitet. Intra 1/10.

• Övergrepp i det tysta. Inspektionsrapporter från Uppsala. Intra 1/10.

• Lågaffektivt bemötande. Recension av Bo Hejlskovs bok “Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder”. Intra 3/10.

• Frågor runt aggressivitet och självskada handlar för det mesta om hur omgivningen ska bete sig för att hjälpa en person att hitta andra och bättre sätt att förmedla sig med omvärlden. Men ibland kan det vara nyttigt att också fråga sig hur vad som händer med dem som arbetar med detta stöd. Förekommer det negativa eller oacceptabla tankar och handlingar när man arbetar med personer med funktionshinder, frågar Bo Kahnberg i denna artikel. Intra 2/2009.

• Att skada sig själv. Ledare i Intra 4/2010.
Site logo
© 2021intra