Hjälp oss göra Intra ännu bättre!

Har du idéer och tips? Känner du till någon verksamhet som vi borde skriva om? Har du fotografier eller andra illustrationer? Vill du skriva i Intra?

Kontakta oss!

Redaktör

Erik Tillander
Eslövsvägen 9
121 51 Johanneshov

Telefon: 070-4085097
E-post: eriktillander@hotmail.com

Redaktör, ansvarig utgivare

Hans Hallerfors
Ljusnevägen 47
128 48 Bagarmossen

Telefon: 070-7428547
E-post: hans.hallerfors@telia.com

Prenumerationsansvarig

Roger Blomqvist
Kaktusvägen 38
125 55 ÄLVSJÖ

E-post: info@tidskriftenintra.se
Telefon: 073-4199543

Här hittar du vår Prenumerationsavdelning!

Stacks Image 98
För dig som vill veta mer om utvecklingsstörning!

INTRA är en fri och obunden tidskrift som ägs av en ideell stiftelse.

INTRA riktar sig till personal, tjänstemän, anhöriga och förtroendevalda. Sedan 1991 har vi informerat om nya metoder, ny litteratur, forskning och lagstiftning.

Vi inspirerar och lär ut!

INTRA kommer ut med fyra 36-sidiga nummer per år. En prenumeration kostar 380 kronor och gäller för fyra nummer när du än börjar.
INTRA 20 ÅR!

På hösten 1991 kom det första numret av Intra . 2018 har vi funnits i 28 år!

Intra ges ut av Stiftelsen Intra vars ändamål är att verka för ökad information om resultatet av forskning, metodutveckling och samhällets insatser beträffande utvecklingsstörda personer och andra med närliggande problematik.

Ledamöter: Roger Blomqvist, Hans Hallerfors, Elisabeth Langran, Mårten Söder, Erling Södergren, Iren Åhlund.
Suppleanter: Therése Fridström Montoya, Gunilla Lagergren, Maj-Britt Lindh, Erik Tillander .

Intra trycks på Exakta AB i Borås.

ISSN 1102-4143

När Intra fyllde 18 skrev vi så här!
Site logo
© 2021intra Kontakta oss!