Artikel i Intra 2/2005.

 

 

 

Hela eller halva mŠnniskor?

 

 

Av Hans Hallerfors

 

 

Media formar i hšg grad vŒr bild av samtiden. DŠrfšr Šr det inte oviktigt hur personer med utvecklingsstšrning framstŠlls i ord och bild.

 

Som reporter mšts man ofta av mŠrkliga reaktioner nŠr man vill publicera bild med namn pŒ personer med utvecklingsstšrning. DŒ bšrjar omgivningen skruva pŒ sig: "Vi mŒste nog prata med den gode mannen fšrst", sŠgs det. Eller "Vi mŒste fŒ tillstŒnd av de anhšriga".

 

"Varfšr det?" frŒgar jag, vŠl medveten om att personen i frŒga sjŠlv tycker att det Šr kul att fŒ komma med i tidningen. Jag fŒr aldrig nŒgot hŒllbart svar.

 

Man kan se dom mest konstiga resultat av denna šverdrivna instŠllning till sekretessen. Miljšbilder, siluetter, vackra sommarhimlar, konstiga teckningar, trŒkiga byggnader och fŠrgglada blommor fŒr illustrera artiklar som handlar om livs levande mŠnniskor.

 

Eller sŒ anvŠnder man bara fšrnamn, fingerade eller Škta. Att anvŠnda fšrnamn och bild pŒ en vuxen person skyddar inte hans eller hennes identitet. DŠremot talar man om att detta Šr ett annat slags mŠnniska. Allra helst som man, i samma artiklar, lŒter mŠnniskor utan funktionshinder fŒ ha sina hela namn.

 

Fšrr fšrekom inte personer med utvecklingsstšrning alls i media. Alla var ense om att de och deras anhšriga borde skyddas frŒn all slags publicitet. DŠrmed lŠmnade man dšrren šppen fšr kollektiv sŠrbehandling, švergrepp och fšrdomar. Men idag? Ja, hur lŒngt har vi kommit egentligen?

 

Intra Šr en liten del av media. Fšr oss Šr det sjŠlvklart att de som medverkar ska ha sina fulla namn. Oavsett om de har funktionshinder eller inte. Vi tŠnker inte bidra till fšrdomar och hysch-hysch.

 

PŒ samma sŠtt har vi reagerat mot de stereotypa bilder av personer med utvecklingsstšrning som nu Šr gŠngse.

Personer med funktionshinder ska antingen vara offer eller glŠdjespridare. Ofta pŒstŒs att personer med utvecklingsstšrning Šr mer Škta, spontana, skapande och godhetsfulla Šn andra. Det Šr inga dŒliga tvŒngstršjor som man tillhandahŒller. Av idel vŠlvilja.

 

Ibland mŒste vi sŠga det sjŠlvklara: Att nŒgon har ett funktionshinder innebŠr inte att omgivningen har rŠtt att tillskriva honom eller henne egenskaper, bra eller dŒliga, bara pŒ grund av detta.

 

Och nŠr vi krŠver att funktionshindrades rŠttigheter ska respekteras, sŒ gšr vi det inte fšr att det skulle vara synd om dessa personer eller att de skulle vara mer godhjŠrtade och bŠttre Šn andra mŠnniskor - det vet vi ingenting om. Vi gšr det fšr att vi alla Šr mŠnniskor och fšr att vi alla behšvs i samhŠllet.