Artikel i Intra 2/1999.

 

 

 

Repliker om privatisering.

 

 

 

 

I INTRA 1/1999 skriver Karl Grunewald om privata fšretag. UtgŒngspunkterna fšr hela artikeln tycks vara att normaltillstŒndet Šr att kommunerna ska driva gruppbostŠder och daglig verksamhet; och att kommunal drift garanterar hšg kvalitet. Jag ifrŒgasŠtter detta. I artikeln skriver Karl bla "Det finns naturligt nog en allmŠn skepsis mot enskild verksamhet fšr personer som har svŒrt att uttrycka sina behov och šnskemŒl. Vinstintressen kan inverka menligt pŒ verksamheten..." Vilket vinstintresse hade …rebro kommun som gjorde att en av de stšrsta pedofilhŠrvorna inom barnomsorgen kunnat fšrsiggŒ obehindrat under mŒnga Œr? Och hur stora mšjligheter hade de utsatta barnen att uttrycka sina behov och šnskemŒl? Jag menar att det inte har ett dugg betydelse, ur denna synpunkt, om det Šr en kommun eller ett privat fšretag som driver en verksamhet. Karl skriver ocksŒ: "Fšr att kunna undvika en sŒdan situation kan man bara rŒda en kommun som šnskar privatisera sin verksamhet att endast gšra det efter godkŠnnande av de inneboende..." Fšrutom att jag inte delar Œsikten om att sŒdana beslut ska kunna blockeras med utnyttjande av personer som ofta saknar fšrmŒga att sŠtta sig in i alternativ, sŒ frŒgar jag mig om inte samma princip i sŒ fall ska gŠlla Šven i omvŠnda fall: DŒ en kommun vid t ex majoritetsskifte vill dra in privatiserade verksamheter och gšra dem kommunalt drivna?

Med vŠnlig hŠlsning

Lars Jacobsson

Sollentuna

 

 

 

BŠste Lars

Jag ska fšrsška svara pŒ dina undringar. Visst anser jag att det Šr ett normaltillstŒnd att kommunerna driver gruppbostŠder och daglig verksamhet. De har ju skyldighet enligt lag att erbjuda dessa insatser, det har inga enskilda.

DŠremot finns sannerligen ingenting som sŠger att kommunal drift garanterar hšg kvalitet. Och jag fšrstŒr inte heller vad detta har med pedofilhŠrvan i …rebro att gšra.

Du antyder att min stŒndpunkt skulle vara att beslut om privatisering ska kunna blockeras genom "utnyttjande av personer som saknar fšrmŒga att sŠtta sig in i alternativ." Om de inte har den fšrmŒgan ska dom ju ha en god man som fšretrŠdare. Det Šr ju alltid implicit nŠr vi talar om den enskildes sjŠlvbestŠmmanderŠtt. DŠrfšr vidhŒller jag att det Šr ett gott rŒd till kommunerna att de fšrst fŒr ett "godkŠnnande" av de inneboende innan man privatiserar. Eller omvŠnt, om man vill omvandla privat driven verksamhet till kommunal. DŠr Šr vi šverens!

Fšr švrigt mŒste ju inte en enskild verksamhet ha avtal med en kommun fšr att fŒ LŠnsstyrelsens godkŠnnande. DŠrigenom stŒr det dom fritt att ta emot vem dom vill som har rŠtt till LSS-insatser av den art det gŠller.

Med bŠsta hŠlsning,

Karl Grunewald