Artikel i Intra 4/2004.

 

 

Se debattartikel:

 

ÓUnik eller som alla andra?Ó av Hans Hallerfors i Intra 3/2004.

 

 

 

 

 

 

Ett "eller" fšr mycket!

 

 

 

Hans Hallerfors skriver i senaste numret av tidskriften INTRA att FUB genom att Šndra namnet pŒ sin tidning framhŠver sŠrart hos personer med utvecklingsstšrning och att FUB genom detta gŒr emot integrationsideologin. Jag vill istŠllet pŒstŒ att FUB genom att tydligt markera och lyfta fram varje individs unika stŠllning lŠgger grunden fšr ett allt igenom inkluderande tankesŠtt inom alla samhŠllsomrŒden.

 

FUBs medlemstidning UNIK Šr unik av det slaget att den passar fšr alla, kan lŠsas av alla och Šr lŠtt att fšrstŒ till skillnad frŒn mŒnga andra tidskrifter inom aktuellt ŠmnesomrŒde.

 

Till skillnad frŒn Hallerfors syn pŒ saken, till exempel i rubriken "UNIK eller som alla andra?", Šr det naturligt fšr oss -FUBare att pŒ ett kraftfullt sŠtt sŠga UNIK som alla andra!

 

Det vi vill framhŠva Šr det unika och vŠrdefulla hos varje mŠnniska. IstŠllet fšr att se kollektivet mŠnniskor med utvecklingsstšrning vill vi ha fokus pŒ den enskilde och de individuella lšsningar som fordras fšr var och en fšr att livskvalitet och delaktighet ska bli verklighet. Det handlar alltsŒ inte om en strŠvan efter sŠrlšsningar av olika slag utan istŠllet om en kamp fšr ett samhŠlle dŠr alla mŠnniskor med olika fšrutsŠttningar, bakgrund och mšjligheter betraktas som unika men med samma mŠnniskovŠrde.

 

Riksfšrbundet FUBs fšrbundsstyrelse

genom Anders Pettersson

2:e vice ordfšrande

 

 

 

 

Svar frŒn Hans Hallerfors: "Vi vill framhŠva det unika och vŠrdefulla hos varje mŠnniska", skiver FUBs fšrbundsstyrelse. Men FUB:s tidskrift handlar inte om alla mŠnniskor. FrŒgan Šr varfšr just denna intressetidskrift, om och fšr det kollektiv som utgšrs av personer med utvecklingsstšrning och deras anhšriga, vŠljer att kalla sig UNIK? Jag fšrsškte ge ett svar i min artikel. Men fšrbundsstyrelsen undviker frŒgan. Man kan undra varfšr?