Artikel i Intra 1/2000.

 

 

 

HjŠlpmedel

 

 

Socialstyrelsen har gett ut en utmŠrkt information om vad som gŠller fšr hjŠlpmedel. Stor osŠkerhet har rŒtt, inte minst om landstingens och kommunernas olika ansvar sedan detta reglerades i HŠlso- och sjukvŒrdslagen 1994.

 

Med hjŠlpmedel fšr den dagliga livsfšringen avses frŠmst de som fordras fšr att den enskilde sjŠlv eller med hjŠlp av nŒgon annan skall kunna

 

   tillgodose grundlŠggande behov (att klŠ sig, Šta, skšta sin hygien m.m.),

 

   fšrflytta sig,

 

   kommunicera med omvŠrlden,

 

   fungera i hemmet och omvŠrlden,

 

   orientera sig,

 

   skšta vardagslivets rutiner i hemmet,

 

   gŒ i skolan samt

 

   delta i normala fritids- och rekreationsaktiviteter.

 

r 1994 infšrde man Šven rŠtten till hjŠlpmedel fšr vŒrd och behandling. Som sŒdan rŠknas - utšver vissa medicinskt-tekniska produkter - hjŠlpmedel som kompenserar en fšrlust av en kroppsdel eller  en kroppsfunktion eller som kan behšvas efter en medicinsk behandling.

 

Det Šr huvudmŠnnen sjŠlva som beslutar om vem som fŒr prova ut och fšrskriva.

 

Arbetsgivaren har ansvar fšr sŒdan arbetsteknisk utrustning som krŠvs fšr att fšrebygga och fšrhindra ohŠlsa och olycksfall bland personalen.

 

 

Att lŠsa:

 

Socialstyrelsen. HjŠlpmedel fšr funktionshindrade. Meddelandeblad nr 21/99. 9 sidor.

Socialstyrelsens kundtjŠnst. Tel 08-795 23 30. Gratis.