Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

 

 

Ordning i hjŠlpmedelsdjungeln!

 

 

 

 

Skriften "Klara mera med begŒvningsstšd" borde finnas i varje gruppbostad eller dagcenter. BŠttre handledning i hjŠlpmedel fšr personer med utvecklingsstšrning finns inte!

 

 

 

HjŠlpmedel har som syfte att den som anvŠnder dem ska kunna klara av fler saker sjŠlv och fŒ bŠttre kontroll šver sitt liv. Fšrfattarna, Elisabet Lindstršm och Birgitta Wennberg, inleder skriften med att gŒ igenom  vilka konsekvenser en utvecklingsstšrning fŒr i vardagslivet. Det Šr viktigt att veta att utvecklingsstšrningen bara pŒverkar det abstrakta tŠnkandet och korttidsminnets funktion, inte kŠnslor och behov.

BegŒvningsstšdet handlar i fšrsta hand inte om hjŠlpmedel. IstŠllet Šr det omgivningen kring personen med utvecklingsstšrning som kan bli det bŠsta begŒvningsstšdet: att, man har klart fšr sig i vilken grad utvecklingsstšrningen pŒverkar individens fšrmŒga. Att man anpassar sin kommunikation efter detta. I fšrlŠngningen av denna instŠllning ligger ocksŒ omgivningens vilja och lust att hjŠlpa den enskilde att vŠxa sig stark och klara saker pŒ egen hand. Och nu finns det en uppsjš av mer eller mindre smarta hjŠlpmedel. Dessutom, som fšrfattarna visar, finns det vanliga produkter i vanliga affŠrer, som med lite fiffighet kan anvŠndas.

Skriften Šr uppbyggd som en rundvandring hos Klara. HŠr finns alla de hjŠlpmedel som kan underlŠtta hennes dag vid skrivbordet, i vardagsrum och kšk, i tvŠttstugan och framfšr datorn. Klara har en mŒttlig utvecklingsstšrning, hon kan inte lŠsa och skriva men kan tolka de flesta bilder. DŠrfšr baserar sig mŒnga av hjŠlpmedlen pŒ pictogram. I slutet finns en produktlista, med pris och var man bestŠller.

Meningen med skriften Šr att personer i den utvecklingsstšrdes omgivning lŠser och funderar: Vilka hjŠlpmedel passar? Vilka skulle han eller hon ha nytta av?

TvŒ frŒgor av vikt saknar jag. Den fšrsta handlar om det grundlŠggande behovet av att framstŒ som "normal". Nackdelen med vissa hjŠlpmedel Šr ju att de skiljer ut. Har man fullt av pictogram pŒ kšksluckor och byrŒlŒdor sŒ Šr det uppenbart att ens hem inte ser ut som andras. Och det Šr just detta mŒnga Šr sŒ fšrtvivlat rŠdda fšr. Det krŠvs inte bara att man upplever sig sjŠlv som mer kapabel nŠr man anvŠnder ett hjŠlpmedel, det krŠvs ocksŒ att man orkar stŒ ut med att detta hjŠlpmedel "avslšjar" handikappet. Och att omgivningen fšrmŒr att stšdja pŒ ett šdmjukt och bra sŠtt.

En del hjŠlpmedel Šr fšr svŒra fšr den enskilde. Ibland kan omgivningen, i all vŠlmening, vara fšr šverambitišs och ha orealistiska fšrvŠntningar. Och trots trŠning och uppmuntran sŒ kommer den dagen dŒ Flexiboardet eller Minneklockan eller vad det nu kan vara, bara blir liggande dŠr. Som en ny pŒminnelse om att man inte rŠcker till, att man inte duger. DŠrfšr behšvs det stora mŒtt av fšrsiktighet och fšrstŒelse frŒn omgivningen.

Eller som fšrfattarna skriver:

En fšrutsŠttning Šr att Du som personal har adekvat utbildning och ser det som din arbetsuppgift att stšdja personen med utvecklingsstšrning att bli sjŠlvstŠndig i sin vardag. Det blir dŒ sjŠlvklart att Du fšrsšker gšra miljšn sŒ lŠtt att fšrstŒ som mšjligt. Du kan tŠnka pŒ att prata sŒ att personen fšrstŒr. Du kan anvŠnda enkla hjŠlpmedel som bilder, fŠrgad tejp m m fšr att gšra informationen mer konkret. Du kan gšra mycket utan dyra produkter och hjŠlpmedel.

Alltnog: Denna gedigna handbok bšr givetvis finnas pŒ varenda gruppbostad och dagliga verksamhet. Den bšr anvŠndas!

Hans Hallerfors

 

 

BRA ATT T€NKA P!

 

Den lŠgre abstraktionsfšrmŒgan kan leda till svŒrigheter nŠr det gŠller att:

 

„ fšrstŒ och anvŠnda symboler som text, siffror

   och pengar

„ fšrstŒ tid

„ fšrstŒ samband mellan orsak och verkan

„ fšrestŠlla sig nŒgot som man inte sjŠlv upplevt

„ sortera ut viktig information ur ett flšde

„ generalisera

 

Den lŠgre kapaciteten i korttidsminnet kan leda till svŒrigheter nŠr det gŠller att

 

„ hŒlla mycket i minnet samtidigt

„ hantera information

„ bedšma och gšra abstrakta jŠmfšrelser

„ komma ihŒg och komma pŒ.

 

 

Klara Mera Šr en verksamhet inom Handikapp & Habilitering  i Stockholms lŠns landsting. Syftet Šr att sprida kunskap om hjŠlpmedel till vuxna personer med utvecklingsstšrning. Man har bl a utrustat en "prova pŒ-lŠgenhet" dit intresserade kan komma och pršva olika hjŠlpmedel i naturlig miljš. Boken "Klara mera med begŒvningsstšd"  (1999, 86 sidor, pris 100 kr + moms och frakt) kan bestŠllas frŒn Birgitta Nordenborg, tel 08-690 58 86, fax : 08-720 44 55.