Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

HjŠlpmedel

 

Staten hjŠlper till

 

 

 

SIH, Statens institut fšr handikappfrŒgor i skolan, framstŠller lŠromedel, metodmaterial och pedagogiska hjŠlpmedel som Šven kan anvŠndas av vuxna. HŠr ges exempel pŒ en del material:

 

Antihalkduk av plast som ger glidskydd fšr saker som placeras pŒ den, tex tallrikar.

Magnettejp som Šr sjŠlvhŠftande pŒ ena sidan och kan anvŠndas fšr att fŠsta olika saker pŒ olika ytor. Den kan fungera som stšd i att organisera sin vardag.

Sorteringsfack med olika hšjd och fack som kan anvŠndas fšr sorteringsšvningar.

Ploppark som Šr ett arbetsmaterial i plast som kan anvŠndas som svarstalong tex vid tipspromenader. De finns i olika utfšrande, ja/nej, 1x2 och kan ŒteranvŠndas.

Ritmuff och muffskiva som Šr ett anvŠndbart material fšr att snabbt gšra egna taktila bilder. Med hjŠlp av en kulspetspenna ritar man pŒ plasten som dŒ hšjer sig av pennans tryck.

Motion behšver vi alla och till hšsten kommer ett material som heter "RšrelseglŠdje i sŠrskolan". Det avser synskadade elever, men kan Šven anvŠndas fšr vuxna och omfattar 8 delar: RšrelseglŠdje i vattnet, i skogen, med bollar, pŒ hŠsten, vid staffliet, i gymnastiksalen, pŒ cykeln, samt pŒ vŠg till, som handlar om fšrflyttning. Materialet bestŒr av en video med exempel frŒn trŠningsskola och verksamhetstrŠning frŒn hela landet samt ett metodhŠfte med švningar och fšrslag.

Att tolka bilder Šr en komplicerad process men om personen har synrester sŒ kan man med hjŠlp av metodmaterialet "FrŒn sak till bild" fŒ handledning till hur man kan lŠra sig tolka bilder. Till handledningen finns en vŠska med material fšr kartlŠggning och undervisning.

Kortspelet "Svarte Petter" kan anvŠndas fšr sinnes-, motorisk-,och bildtrŠning samt som sŠllskapsspel. Korten har enkla figurer i relief med tydliga fŠrger. BŒde barn och vuxna med eller utan synskada kan spela tillsammans. Man kan sjŠlv kontrollera vad tŠrningskastet visar fšr tal genom att anvŠnda en tŠrning med upphšjda punkter som kan lŠsas taktilt.

 

Materialet finns att kšpa hos SIH LŠromedel 020 - 23 23 00. Katalog kan bestŠllas pŒ samma telefonnummer. Information kan man fŒ frŒn SIH LŠromedel Solna, tel. 08-705 97 10 eller

e-post: laromedel.solna@sih.se

                                                                 Karl Grunewald