Intras butik

Lust att läsa?
Tips om hur man arbetar med lättläst litteratur

Att sitta ner tillsammans och läsa är ett perfekt komplement till chatt-sidor på internet och TV-tittande. Samtal och gemenskap uppstår, frågor rätas ut. Gemensamma upplevelser av spänning och glädje kan betyda allt!

Intra vill inspirera personal och andra engegerade inom stödet till personer med intellektuella funktionshinder. Därför har vi gjort en 16-sidig bilaga till Intra nr 2/08 (kommer ut i juni) med tips och ideer om hur man arbetar med lättläst litteratur.

OBS! OBS! Finns nu i särtryck!

Pris 50 kr st.
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra