Intras butik

Från idiot till medborgare 1 (DVD)
En riktig historia!

Kompetensfonden/CARPE i Stockholm har gjort två DVD-filmer som skildrar hur omsorgen om personer med utvecklingsstörning utvecklats från 1800-talets mitt till idag. Filmerna heter ”Från idiot till medborgare 1 och 2”. Perfekt att ha som studiematerial vid nästa personalsammankomst.

Pris: 200 kr/st. Pris för båda: 350kr.

Portot är inkluderat i priset!
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra