Intras butik

God man
- för personer med intellektuella funktionsnedsättningar i samverkan med anhöriga och personal

En ny 28-sidig broschyr som vänder sig till alla som behöver veta vilka uppgifter den gode mannen har. Här finns en genomgång av olika begrepp. Dessutom om ekonomi, samarbete med personal och anhöriga, om tingsrättens, överförmyndarens och länsstyrelsens uppgifter. Dessutom fyllig information om vilka lagar och bestämmelser som reglerar LSS-verksamheterna. Samt en kort historik. En nödvändig skrift för dig som vill veta mer om godmanskapet!

Pris per ex: 100 kr

Pris från 10 ex: 80 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra