Intras butik

Omsorgsrevolutionen
- av Karl Grunewald

Under 1900-talet har ca 100 000 personer med utvecklingsstörning levt hela eller delar av sina liv på anstalter. Men år 2000 var i praktiken alla anstalter nerlagda. Hur gick det till? Hur speglades denna utveckling i debatt och media?
Det här är en ny fantastisk historiebok som Karl Grunewald har sammanställt. I boken finns tidningsklipp, bilder och korta faktatexter som skildrar utvecklingen under de avgörande åren på andra hälften av 1900-talet.

Pris per ex: 200 kr
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra