Intras butik

Välkommen
Ny på jobbet? Då behöver du kunskap!

INTRAs välkommenfolder är till för den som är nyanställd. På 12 sidor ges en introduktion till de viktiga begreppen om jämlikhet, självbestämmande och integritet. Här finns tips och tankar om hur det är att vara ny i arbetet, här finns en kortfattad historik och texter som bl a avhandlar övergrepp, sekretess och begåvningshjälpmedel. Foldern ger de nödvändiga kunskaperna för arbetet med stöd och service till personer med intellektuella funktionshinder.

Pris per ex: 60 kr

Pris från 10 ex: 40 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra