Intras butik

LSS
– lagen om stöd och service och närliggande lagstiftning

Ny omarbetad upplaga! Med alla LSS-nyheter som kommer 2013!
Här finns alla viktiga lagtexter: LSS, Förordningen till LSS, Socialförsäkringsbalken, Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Lag om registerkontroll, Förordning om belastningsregister, Förvaltningslagen.
Ett redskap för alla som är engagerade i stödet till personer med funktionshinder.
Allt som berör funktionshindrades lagstadgade rättigheter. Dessutom kommentarer, förordningar och råd och anvisningar. 72 sidor nödvändig text!

Pris per ex: 160 kr

Pris från 10 ex: 140 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra