Intras butik

Till förtroendevalda
Till dig som är förtroendevald

En 16-sidig skrift som riktar sig till förtroendevalda politiker i nämnder och styrelser. Ger grundkunskaper om de lagar som reglerar stödet till funktionshindrade. Dessutom en historisk tillbakablick, en genomgång av viktiga begrepp och en presentation av handikappomsorgens målsättningar och organisation.

Pris per ex: 60 kr

Pris från 10 ex: 40 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra