Intras butik

Gruppbostaden
- Om bostad med särskild service enligt LSS

En ny 52-sidig skrift om bostad med särskild service enligt LSS. Här finns texter som avhandlar det mesta som berör gruppbostäder. Hur man startar, när man flyttar in, samarbetat med anhöriga, personalens makt, gemensamhetsutrymmet, maten och de rättsliga texter som reglerar gruppbostadens utformning.

Pris per ex: 160 kr

Pris från 10 ex: 140 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra