Intras butik

Övergrepp och missförhållanden
Rättssäkerhet, lagstiftning och etik

Skriften diskuterar rutiner och tillvägagångssätt. Den tar upp rättssäkerhet, lagstiftning och går igenom de svåra etiska och moraliska frågorna i arbetet med stöd och service. Skriften är tänkt som ett diskussionsunderlag för arbetsträffar och studiedagar.

Pris per ex: 100 kr

Pris från 10 ex: 80 kr per ex
Stacks Image 30
Intras butik
© 2013 Intra