Artikel i Intra 3/2003.

 

 

 

 

Centralisering i Danmark

 

 

 

I Danmark Šr det amten (landstingen) som har ansvar fšr boendet fšr de utvecklingsstšrda som inte kan bo sjŠlvstŠndigt. Amten Šr i full gŒng med att projektera enheter med bostŠder fšr 20 - 60 personer. De som idag bor 4 - 6 - 8 tillsammans integrerat i icke fullvŠrdiga bostŠder ska flytta till de stšrre enheterna. De ska fšrlŠggas till de stšrre stŠderna i varje amt och bestŒ av en lŠgenhet fšr varje person som hos oss och gemensamt uppehŒllsrum. Sammanlagt kan denna centralisering beršra ett par tusen personer.

 

Orsaken till centraliseringen Šr att spara pengar. De smŒ enheterna Šr dyra i drift och ofta sŒrbara nŠr det gŠller sjukdomar och den yrkesmŠssiga utvecklingen, sŠger Tommy Kjeldsgaard i AmtsrŒdsfšreningen.

 

Flemming Henriksen i VŠstsjŠllands amt tar som exempel  mšjligheten att spara pengar att man nu har fyra "nattvakter" pŒ de enheter som man ska lŠmna, men behšver bara tre framšver. €ven pŒ antalet fšrestŒndare kan man spara.

 

Planerna Šr en fšljd av re--ge-ringens strama ekonomiska styrning av amten. Socialministern framhŒller fšrdelen av att den enskilde fŒr en bŠttre bostad. "Jag kan inte se nŒgot negativt i enheter med 8-12 personer tillsammans, men jag kan gott fšrstŒ om nŒgon reagerar negativt om man stuvar ihop 50 handikappade helt isolerade frŒn det švriga samhŠllet", sŠger hon.

 

Ordfšranden i Landsfšreningen de Evnessvages Vel (LEV) - motsvarande vŒrt FUB - Sytter Kristensen sŠger att det Šr skandalšst att man tar sŒdana hŠr beslut šver huvudet pŒ dem det gŠller. "Amten har valt att spara pŒ en svag grupp som inte sjŠlv kan sŠga ifrŒn", sŠger hon.

 

KŠlla: LEV nr 2/2003 och Politiken 23 och 24 april 2003.