Artikel i Intra 1/1999.

 

 

 

 

Autism och sexualitet

 

 

 

I skriften Autism och sexualitet har fšrfattarna undersškt 81 personer med autism och deras sexuella beteende. De undersškta var i Œldern 16-40 Œr och bodde i gruppbostŠder i Danmark. 22 av dem hade en relativt hšg funktionsnivŒ, 42 medel och 17 lŒg.

Det Šr den fšrsta undersškningen i sitt slag i Norden och den ger ny och viktig information. Undersškningen visar att sexuellt avvikande beteende Šr vanligt fšrekommande i denna grupp och att mŒnga ofta uppvisar ett stšrande sexuellt beteende pŒ grund av bristande fšrmŒga att tillŠgna sig sociala normer. Fšrfattarna ger rŒd om hur omgivningen kan fšrhŒlla sig.

 

 

Att lŠsa:

 

Demetrious Haracopos och Lennart Pedersen. Autism och sexualitet. Riksfšreningen Autism 1997.

24 A4-sidor.

Pris 50 kr + porto.

Tel 08-702 05 80.