Artikel i Intra 1/1999.

 

 

 

 

 

Barn till mšdrar med utvecklingsstšrning

 

 

 

I Skaraborg pŒgŒr en undersškning av hur situationen Šr idag fšr barn vars mšdrar Šr utvecklingsstšrda. I ett fšrsta led har man velat se hur mŒnga barn det ršr sig om. En inventering utifrŒn landstingets omsorgsarkiv visade att av 267 inom lŠnet boende kvinnor med utvecklingsstšrning som kunnat fšda barn under tioŒrsperioden 1986-1995 hade endast 24 kvinnor fštt 34 barn. Det Šr mšjligt att det finns ytterligare nŒgra som man ej har fŒtt tag pŒ.

Det betyder att det fšds ca tre barn/Œr som har mšdrar med utvecklingsstšrning, i en befolkning pŒ cirka 280 000 invŒnare. Det betyder ocksŒ att endast 9% (en nŒgot lŠgre siffra jŠmfšrt med andra undersškningar) av de utvecklingsstšrda kvinnorna fštt barn, att jŠmfšra med ca 85% av den kvinnliga befolkningen i švrigt.

Man avser att i ett andra led undersška hur det gŒr fšr barnen och vilket stšd de och familjerna fŒr frŒn samhŠllet.

KŠlla: Personligt meddelande dr B Bager, BarnhŠlsovŒrden, Skaraborg.