Artikel i Intra 2/2000.

 

 

 

Invandrare med funktionshinder

 

Socialstyrelsen har underskt

 

 

 

Socialstyrelsen har sedan 1996 fljt hur det gtt fr 268 invandrare i vrt land, alla med olika funktionshinder. De "kommunplacerades" mellan ren 1990 och 1995 i sex ln.

 

Det visar sig nu att elva procent av dem (27 st) fr LSS-insatser och 50% fr bistnd med std av socialtjnstlagen. Tv av tre med LSS-insats fick personlig assistans. Detta relativt stora antal kan bero p att en tredjedel av de 268 hade ett  rrelsehinder.

 

Av alla som fick LSS-insatser (1996) utgjorde antalet barn och ungdomar fdda utomlands ungefr lika mnga som barn och ungdomar fdda i Sverige rknat p 10 000 i respektive grupp. Men nr det gller vuxna r antalet fdda utomlands mycket lgre. Sklet till detta r skert att antalet vuxna med utvecklingsstrning generellt sett r lgre bland dem som invandrat.

 

Sex personer har man "djupintervjuat". Det r en sorglig lsning. Man blir terigen vertygad om hur viktigt det r att den funktionshindrade har en fretrdare som kan lagar och frordningar. Och srskilt fr personer som flyttar till vrt land.

 

Kulturskillnaderna behandlas i tv mycket intressanta artiklar. I den ena varnas fr att skylla alla underltenheter p kulturskillnader. I verkligheten r det avgrande vilka resurser som familjen har  - utbildning, sprk, om man kommer frn stad eller landsbygd etc. Det vi kallar fr klasskillnader. Inte heller spelar religionen s stor roll som man ofta frestller sig.

 

I den andra artikeln beskrivs hur funktionshindrade barn tas om hand i Botswana. ven i den framfrs att skillnaden mellan vrt stt och deras att ta hand om ett barn med funktionshinder mera har att gra med livsvillkoren n med kulturen. Hos oss blir hela familjen lidande, men dr blir det oftast barnet som drabbas, eftersom familjerna fr det mesta r mycket strre.

 

Det r gngse att man i Botswana tror att funktionshindret beror p hxeri, men det pverkar inte synen p personen som drabbas, skriver frfattaren. Inte heller bekymrar det dem lika mycket som hos oss om barnet ser avvikande ut - det viktiga r att det kan delta i arbetet i framtiden.

 

 

Att lsa:

 

Socialstyrelsen. Mte med svensk vlfrd. Om personer i Sverige med funktionshinder och utlndsk bakgrund. 27 sidor. Art.nr 1999-00-018.

Fax 08-760 58 95. Gratis.