Artikel i Intra 2/2005.

 

 

 

 

 

OvŠrderlig uppslagsbok

 

 

 

 

Det Šr nu 35 Œr sedan som boken Funktionshinder - vad Šr det? kom ut fšr fšrsta gŒngen. Detta Šr den tionde utgŒvan. Det bevisar behovet av en upp-slagsbok ordnat efter varje funktionshinder.

Man fŒr en kort beskrivning av ca 80 funktionshinder med hŠnvisningar till var man kan fŒ mera information.

Boken innehŒller Šven en šversikt av de viktigaste myndigheterna och handikapporganisationerna.

 

 

Att lŠsa:

 

Raoul Dammert. Funktionshinder - Vad Šr det? Fritzes 2005. 170 sid. Tel 08-690 91 90,

e-post: order.fritzes@nj.se   Pris 208 kr.