Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

 

 

Endast Œtta barn

 

 

I Kronobergs lŠn, som har 180 000 invŒnare, bor det endast 8 barn i bostad med sŠrskild service. Den yngste Šr 12 Œr gammal. DŠrtill kommer ett barn som bor i familjehem enligt LSS. Alla andra bor med sina fšrŠldrar.

- Kommunerna bšr dock ha en bŠttre beredskap nŠr fšrŠldrar kan behšva ett stadigvarande boende fšr sitt barn, sŠger lŠnsstyrelsen.

NŠstan alla kommuner behšver fler korttidsplatser framfšr allt vid akuta behov. Man har sŠrskilda korttidsboenden fšr barn och ungdomar med autism.

MŒnga fšrŠldrar anser att det rŒder stor okunnighet om vilka rŠttigheter man har enligt LSS. LŠnsstyrelsen konstaterar att ingen av kommunerna bedriver sŒdan uppsškande verksamhet som fšreskrivs i LSS. FšrŠldrar upplever att det Šr ett krav frŒn handlŠggarna att de sjŠlva skall fšreslŒ lŠmplig person som kan stŠlla upp som avlšsare eller ledsagare.