Artikel i Intra 3/2000.

 

 

 

Lobotomi

 

 

 

Lobotomi Šr en operation som bestŒr i att man gšr ett snitt tvŠrs genom pannloberna. Man sticker in kniven genom ett hŒl i vardera tinningen.

Lobotomi gjordes fšrr pŒ patienter som hade en svŒr och stŠndig Œngest ofta i kombination med tvŒngsfšrestŠllningar, svŒr oro, aggressivitet m.m. MŒnga fšrbŠttrades, men till priset av att de blev passiva och fšrlorade sitt kŠnsloliv eller fick andra livslŒnga funktionshinder. Dšdligheten var sŒ hšg som 7 %.

I vŒrt land utfšrdes ca 4 500 sŒdana operationer frŠmst under Œren 1947-1955.

Det fšrekom Šven att barn och utvecklingsstšrda opererades. Om detta kan man lŠsa i en undersškning vid Umedalens sinnessjukhus i UmeŒ (LŠkartidningen nr 30-31, 2000).