Artikel i Intra 3/2001.

 

 

Fransk forskning

 

SmŠrtupplevelser och Downs syndrom

 

 

NŠr personer med Downs syndrom har ont kan smŠrtupplevelsen ske med viss fšrdršjning och ibland kan de ha svŒrt att exakt lokalisera varifrŒn smŠrtan kommer. DŠremot Šr sjŠlva smŠrtupplevelsen samma som hos andra. Det finns risk fšr att dessa personers annorlunda sŠtt att reagera  feltolkas och det kan leda till att de erbjuds en sŠmre smŠrtlindring.

En forskargrupp i Frankrike har upptŠckt detta i en studie av smŠrtupplevelser hos personer med Downs syndrom.

Fšrsšken gick till sŒ att en isbit eller en bomullssudd indrŠnkt med kylspray pressades mot huden. NŠr isbiten pressades mot handen fick man ange nŠr det gjorde ont. Personer i en kontrollgrupp som inte hade Downs syndrom reagerade tidigare Šn dessa. NŠr man sedan skulle fšrsška lokalisera var bomullssudden pressades mot huden sŒ var Šven dŠr kontrollgruppen mer framgŒngsrik.

 

Ur LŠkartidningen nr 3, 2001.