Artikel i Intra 3/1998.

 

 

 

 

Slut med fšrtidspension av unga

 

 

 

Cirka 2 000 personer under 30 Œr blir varje Œr fšrtidspensionerade. Nu vill en statlig utredning fŒ ett slut pŒ detta genom att istŠllet erbjuda habiliteringsersŠttning.

Den s k Fšrtidspensionsutredningen har fšreslagit att unga funktionshindrade och unga med lŒngvariga sjukdomar istŠllet fšr fšrtidspension ska fŒ antingen habiliteringspenning eller lŒngtidssjukpenning fr o m 19 Œrs Œlder.

Habiliteringspenningen ska kunna utgŒ till den som pŒ grund av sitt funktionshinder har behov av fšrlŠngd skolgŒng eller sŠrskilt stort behov av habiliteringsinsatser. Bidraget ska upphšra vid 30 Œrs Œlder, dŒ fšrtidspension kan bšrja utgŒ istŠllet.

Den som Šr lŒngvarigt sjuka men inte lika svŒrt funktionshindrad kan fŒ lŒngtidssjukpenning. Den Šr lika stor, men syftar till att personen pŒ kortast mšjliga tid ska kunna ŒtergŒ i arbete.

Det nya systemet berŠknas trŠda ikraft Œr 2001. De som redan har fšrtidspension beršrs inte.