Artikel i Intra 3/1999.

 

 

 

 

 

Bra om autism

 

 

 

Sett šver en 20-Œrsperiod har kunskaperna om autism och sŠrskilt om autismliknande tillstŒnd  škat dramatiskt. Man talar allt oftare om ett spektrum som strŠcker sig frŒn de svŒraste funktionshindren, fšrenade med begŒvningshandikapp, till de med hšg begŒvning, som Šven kallas Aspergers syndrom.

Om detta kan man lŠsa i skriften Autism och autismliknande tillstŒnd. Den ger Šven en beskrivning av vuxna med autism och hur de fšrst under de sista Œren uppmŠrksammats inom vuxenhabiliteringen. - Vi inom omsorgerna  har mycket att lŠra oss om ett bŠttre bemštande av dessa och av den erfarenhet av samtalsbehandling av vuxna som har numera.

En utmŠrkt skrift fšr studiecirklar fšr personal och beršrda anhšriga inom omsorgerna!

                                                                                       KG

Att lŠsa:

 

Autism och autismliknande tillstŒnd hos barn och ungdomar. 91 sidor. AllmŠnna Barnhuset, Socialstyrelsen, 1999. 60:- plus porto.

Tel. 08-679 60 78.