Ideologi & politik

Här kan du hitta artiklar om handikappideologi och politiska frågeställningar.

Upplagt 2010-06-01

•Ett system som skapar utveckingsstörning. Om ökningen av särskoleelever och övervärdering av graden av utvecklingsstörning. Ledare. Sid. 1. Intra 4/09.

•Privatisering och valfrihet. Ledare. Sid. 1. Intra 3/09.

•Trygghet eller utveckling? Om syftet med stödet. Artikel av Maud Deckmar. Sid. 4. Intra 3/09.

•Behövs det en lag som reglerar tvånget? Erfarenheter från Norge. Artikel. Sid. 19. Intra 3/09.

•Utvecklingsstörning = att störa andra i deras utveckling? Vem är utveckingsstörd. Om delaktighetens villkor. Elisabet Frtithiof om sin avhandling. Sid. 22. Intra 3/09.


•Blås av kriget om huvudmannaskapet! Ledare. Sid. 1. Intra 3/08.

•LSS-kommitténs förlag. Referat och kritisk granskning. Sid. 8. Intra 3/08.

•Hjälp! Kommunen tänker privatisera. Riksförbundet FUB om konkurrensutsättning. Referat av en skrift. Sid. 17. Intra 3/08.

•Kommunern måste ta sitt ansvar. Om Stiftelsen Sävstaholm och dess insatser. Sid. 29. Intra 2/08.

•Hinder eller nedsättning? Debattinlägg. Sid. 23. Intra 1/08.

•Handikapp, störning eller nedsättning? Debatt om Socialstyrelsens rekommendationer. Sid. 26. Intra 4/07.

•Delaktig? Artikel av Berith Nyqvist. Sid. 26. Intra 2/07.

•Fler ska få arbete! Maria Larssons agenda som handikappminister. En intervju. Sid. 9. Intra 1/07.

•Inklusion en illusion? Är delaktighet möjlig? Barbro Blomberg redovisar sin avhandling. Sid. 11. Intra 4/06.

•Osäkert om regeringens handikappolitik. Intervju med statsrådet Maria Larsson. Sid. 23. Intra 4/06.


•Assistanskommitténs uppdrag flerdubblas. Referat av tiläggsdirektiven. Sid. 4. Intra 3/06.

•Vänsterkommuner ger mer LSS-stöd! Rikare mindre. Referat från ett forskningsprojekt. Sid. 6. Intra 3/06.


•Värdegrunder i arbetet. Hur används dom? Artikel av Lena Söderman. Sid. 11. Intra 2/06.

•För vems skull? Om kraven på segregerade lösningar och ökat handikappmedvetande. Artikel av Magnus Tideman. Sid. 14. Intra 2/06.

•Handlingslan för handikappolitiken. Regeringens uppföljning 2005. Referat. Sid. 27. Intra 2/06.


•En tung lärobok. Handikappolitiken i praktiken Anmälan av en bok av Peter Brusén o. Anders Printz. Sid. 15. Intra 1/06.

•Handikappolitiska mål. Regeringens uppdrag att utreda full delaktighet och jämlika levnadsvillkor. Referat och granskning av skrift från Socialstyrelsen. Sid. 28. Intra 4/05.

•Om stjärnhimlen, om vikten av att känna medlidande och meningen med funktionshinder. Ett samtal med f. biskopen Martin Lönnebro. Sid 6. Intra 3/05.

•Samverkan. Bara ett vackert ord? Anmälan av en skrift från Socialstyrelsen och Specialpeddagogiska institutet. Sid 20 Intra 3/05.

•Hur Peter Brusén återerövrade livet. Egenanmälan av hans bok. Sid 4. Intra 2/2005.

Äldre artiklar

• Intervju med Handikappombudsmannen, Lars Lööw. Intra 2/2005.

• Grymhetens ideologi fanns även hos oss. Intra 1/2005.

• Det handlar om människosyn. Intervju med Lena Söderman. Intra 3/2004.

• Välgörenhet hindrar utveckling. Citat ur art. av Handikappombudsmannen Lars Lööw. Intra 2/2004.

• Intervju med B Andnor. Intra 4/2003.

• Karl Grunewalds kommentar till intervju med B Andnor. Intra 4/2003.

• Varsågod ministern! Så här kan du förbättra för funktionshindrade! Intra 4/2003.

• Ett sommarminne. Av Hans Nilsson. Intra 4/2003.

• Varför är det så få personer med utvecklingsstörning som röstar? Av Olov Andersson. Intra 3/2003.

• Bengt Nirje och normaliseringsprincipen. Intra 3/2003.

• Tillgänglighet. Av Hans Nilsson. Intra 3/2003.

• Johnnie. Av Hans Nilsson. Intra 2/2003.

• Medborgarskap. Av Olov Andersson. Intra 1/2003.

• Exemplet SAMHALL avskräcker! Av Karl Grunewald. Intra 1/2003.

• Handikappolitik. Av Karl Grunewald. Intra 1/2003.

• Idealen och verkligheten. Anmälan av Anette Kjellbergs doktorsavhandling. Intra 1/2003.

• Jag är inte som er andra. Av Hans Nilsson. Intra 1/2003.

• Tänkvärt. Av Karin Barron. Intra 4/2002.

• Tores röst. Av Hans Nilsson. Intra 4/2002.

• Allas lika värde. Av Karl Grunewald. Intra 3/2002.

• Synen på tvång skiljer oss åt. Om skillnader mellan norsk och svensk handikappomsorg. Av Johans Tveit Sandvin. Intra 2/2002.

• l´arche - en inspirationskälla för många kristna. Av Herman Hallonsten. Intra 1/2002.

• Omsorgska. Om ett märkligt språkbruk. Karin Barron. Intra 3/2001.

• Den lilla gruppens princip. Av Peter Brusén. Intra 4/2000.

• En ny syn på utvecklingsstörning. Av Karl Grunewald och Hans Hallerfors. Intra 2/2000.

• Utvecklingsstörning är ett konstruerat begrepp. Av Hans Hallerfors. Intra 2/2000.

• Så här ser det ut nu! Rapport om handikappreformen. Intra 2/2000.

• People First, Empowerment, Self advocacy. Anders Bergström och Anna Strand skriver om den idemässiga bakgrunden till Grunden. Intra 4/1999.

• Handikapp; synsätt, principer, perspektiv. En antologi av Magnus Tideman recenseras och debatteras. Intra 4/1999.

• En ny handikappombudsman! Intervju med Lars Lööw. Intra 2/1999.

• Lindqvists nia. Bemötandeutredningens förslag. Intra 2/1999.

• Den utvecklingsstördes livshistoria. Om vanföreställningar och fördomar. Intra 4/1998.

• Religion och handikapp. Av Anders Hultgård. Intra 4/1996.

• Varför har personer med funktionshinder rätt till ett bra liv? Av Harald Ofstad. Intra 3/1995.
Site logo
© 2021intra