Kultur och fritid

Här hittar du artiklar om teater, konst och litteratur med anknytning till funktionshinder och samhälle.

Upplagt 2010-06-01

•En film om våld mot kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning. Referat. Sid. 8 Intra 4/09.

•Välkommen til Holland. En text som levt sitt eget liv. Referat. Sid. 33. Intra 4/09.


•Ut i världen. Särgymnasister har rest till olika länder. Anmälan av boken Vi reser och lär. Sid. 18. Intra 2/09.

•En diktsamling med inhumant innehåll av Johan Jönsson. Kritisk granskning av Hans Hallerfors. Sid. 24. Intra 1/09.

•Kulturfabriken i Ljungby. Reportage. Sid 34. Intra 4/08.

•Döden är ett känsligt ämne. När någon sörjer. Artikel av Maria Korpskog. Sid.12. Intra 1/08.

•Hur man skriver på lättläst svenska. En spännande utmaning! En artikel av Lotta Löfgren-Mårtensson. Sid. 6. Intra 3/07.

•Cirkus Gränslös deltar i ett projekt. Artikel av Katharina Laurell. Sid. 26. Intra 3/07.


•Anti-mobbning-teater. Föreställning för gymnasieelever. Artikel av Ulrika Hörberg. Sid. 4. Intra 2/06.

•Ut i naturen! Om lägerverksamhet. Sid. 18. Intra 2/06.


•Ett jympapass i Jordbro. Ett reportage. Sid 20. Intra 4/05.

•Kärlek på nätet. Lotta Löfgren Mårtensson om sin bok Kärlek nu – Om internet och unga med utvecklingsstörda. Sid. 22. Intra 4/05.

•Kyrkan och funktionshindrade. Anmälan Susanne Rappmans bok Kristi kropp som kritisk metafor. Sid 31. Intra 4/05.


•Delaktig i kärlek. Lotta Löfgren Mårtensson skriver om arbetet med fyra filmer om funktionshinder, kärlek och sexualitet. Sid. 25. Intra 3/05.

•Fritidsverksamhet är till för alla. Ett reportage. Sid. 28. Intra 2/05.

•Teater som daglig verksamhet. Anmälan av en avhandling av Anita Grünbaum. Sid. 33. Intra 2/05.

•Hur personer med utvecklingsstörning skildras på film. Reportage. Sid. 11. Intra 2/05.

Äldre artiklar

Site logo
© 2021intra