Råd och stöd
Habilitering

Här kan du läsa artiklar som handlar om Habilitering och Råd och Stöd enligt LSS till personer med omfattande funktionshinder.

Upplagt 2010-06-01

•Egenvård. Föreskrifter från Socialstyrelsen. Sid. 25. Intra 3/09.

•Två böcker om alternativ kommunikation. Anmälan. Sid. 22. Intra 2/09.

•Katastofalt för personer med psykisk ohälsa. Avslöjande i en rapport från ett nationellt projekt. Sid.26. Intra 2/09.


•Erfarenheter från UNG. Samtalsgrupper för ungdomar med funktionshinder. Reportge. Sid. 18. Intra 1/08.

•Doktorn kommer inte längre. Ledare om bristerna i dagens hälso- o. sjukvård. Sid. 1. Intra 4/07.

•Missbruk av p-spruta. Om preventilmedel inom omsorgerna. Artikel av Karl Grunewald. Sid. 4. Intra 4/07.

•Artikel med fyra teman: Habilitering och LSS i en rapport från Socialstyrelsen, Handläggning enligt LSS i en ny lärobok, Samordning av insatser enligt föreskrifter från Socialstyrelsen och ändrad huvudman för tillsynen enligt ett betänkande. Sid.20. Intra 4/07.


•Man måste kunna tala om det! Såpbubblornas furste. Anmälan av och utdrag ur Christina Renlunds bok om hur barn tänker om sitt funktionshinder och hur vi kan hjälpa. Sid. 9. Intra 3/07.

•Våld i gruppbostäder. Referat av en avhandling. Sid. 19. Intra 1/07.

•Förklarad eller förstådd. Två grundläggande synsätt: Human- o. naturvetenskap. Artikel av Ingalill Stefansson. Sid. 30. Intra 1/07.


•Svåra frågor i arbetet med stöd och service. Men först kommer tilliten. Artikel av Hans Hallerfors. Sid 20. Intra 4/06.

•Svåra frågor i arbetet med stöd och service. När man måste välja övergrepp. Artikel och samtal om tvång, av Hans Hallerfors. Sid. 12. Intra 3/06.

•Professionella måste ha en personlig filosofi. Hur det är att vara förälder till ett barn med funktionshinder. Britt-Marie Lindbladh refererar sin avhandling. Sid. 32. Intra 3/06.


•Svåra frågor i arbetet med stöd och service. Hur nära man man stå? Artikel av Hans Hallerfors. Sid. 7. Intra 2/06.

•Gratis tandvård! Anmälan av råd o. anvisningar från Socialstyrelsen. Sid. 34. Intra 1/06.

•Habilitering i Stockholm. En rapport av Hans Wermeling. Sid 25. Intra 2/05.

Äldre artiklar

Site logo
© 2021intra